Henkilökunta2017-04-01T16:31:34+03:00

Henkilökunta

Satu Nätkin
Laitoshuoltaja
044 4639 203
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Leena Rautila
Siivoustyön ohjaaja
044 4639 203
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Pekka Saukko
Kiinteistönhoitaja
044 4639 202
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Raija Seikkula
Asuntolanvalvoja
044 4639 201 (päivystäjä)
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki