Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Lastenohjaajan työ

Lastenohjaaja toimii erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja perheiden parissa. Työ on kokonaisvaltaista lapsen kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä perhetyötä. Lastenohjaajan erityisosaamista on kristillinen kasvatus sekä uskonto- ja arvokasvatus. Lastenohjaaja toimii vuorovaikutuksessa moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa ja pyrkii tukemaan toiminnallaan lapsen kasvuympäristöä.

Lastenohjaajien keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä päivähoito. Seurakunnan työssä lastenohjaaja työskentelee muun muassa päivä- ja perhekerhoissa, avoimissa kerhoissa, iltapäivätoiminnassa ja leireillä. Kunnan ja yksityisen puolen tai erilaisten järjestöjen palveluksessa lastenohjaaja työskentelee päiväkodissa, perhepäivähoidossa, leikkitoiminnassa ja iltapäivätoiminnassa. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 272/2005, § 8).

Lastenohjaajan työn lähtökohtana on lapsi- ja perhelähtöinen kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyö. Hän toimii työssään lapsilähtöisesti ottaen huomioon lapsen iän, kehityksen ja kasvuolosuhteet. Perhelähtöisyys lastenohjaajan työssä näkyy ennen muuta vanhempien tukemisessa ja perheen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisena. Lastenohjaaja rohkaisee vanhempia vanhemmuuteen liittyvissä rooleissa ja pitää heitä lapsen ensisijaisina kasvattajina. Hän tukee vanhempia ja muita kasvatustyöhön osallistuvia kristillisen kasvatuksen antamisessa ja uskontokasvatuksessa. Lastenohjaajan ammattitaitoon kuuluu myös osallistuminen yhteisölliseen kasvatustehtävään.

Opintojen sisältö

Lastenohjaajaksi valmistuva suorittaa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, joka on laajuudeltaan 180 osp. Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintovaatimukset pohjautuvat työssä tarvittavaan ammattitaitoon. Tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintoon sisältyy ammatillisia opintoja yhteensä 135 osaamispistettä, joista osa on valinnaisia.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito
 • Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus
Valinnaiset tutkinnon osat ovat:
 • Ilmaisutaitojen ohjaus
 • Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus
 • Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen
 • Kristillinen kasvatus
 • Palvelujen tuottaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Tutkinnonosa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnonosa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Ammatillisessa peruskoulutuksessa (ns. ”nuorisoaste”) valinnaisia tutkinnonosia voivat edellisten lisäksi olla

 • Tutkinnonosa ammattikorkeakouluopinnoista
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnonosa
 • Tutkinnonosa vapaasti valittavista tutkinnonosista

Ammatillisiin opintoihin (135 osp) sisältyy ammatillisessa peruskoulutuksessa työssäoppimista. Lisäksi suoritetaan 35 osp yhteisiä opintoja ja 10 osp vapaasti valittavia opintoja.

Näyttötutkinnon suorittajan opinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnonosista ja sisältävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähipäiviä ja työssäoppimista.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona on maksutonta, ja opiskelija saa opiskelupäivinä yhden maksuttoman aterian. Opiskelija maksaa vuosittain pienen materiaalimaksun, ja hankkii opintojensa aikana muutamia oppikirjoja. Näyttötutkinnon suorittaja maksaa opintojensa alkaessa opetushallituksen määräämän tutkintomaksun 58 euroa.

Majoittuminen Opistolla opintojen ulkopuolella viikonloppuisin ei ole muun toiminnan vuoksi mahdollista kuin poikkeustapauksissa.

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

 • Ammatillinen peruskoulutus ”Nuorisoaste”:
  14.8.2017 – 23.5.2020
 • Aikuisten monimuotokoulutus Kalajoella ja Oulussa
  14.8.2017 – 14.12.2019. Hakuaika päättyy 31.5.2017.
 • Oppisopimusopiskelijana opinnot voi aloittaa välittömästi.

Terveydentilavaatimus

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Haku peruskoulupohjalta ammatilliseen peruskoulutukseen

Koulutukseen hakeudutaan peruskoulupohjalta kevään yhteishaussa.

Hakijat kutsutaan toukokuun alussa järjestettävään valintakokeeseen, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle. Täyttämättä jääneille paikoille voi hakea suoraan Opistoon kesäkuun alkuun mennessä.

Näyttötutkinnon suorittaminen monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon voi suorittaa myös monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Opisto järjestää koulutukseen tarvittavan valmistavan koulutuksen sekä tutkintotilaisuudet. Monimuotokoulutusta tarjotaan Kalajoen lisäksi myös Oulussa.

Monimuoto-opiskelu on tarkoitettu ylioppilaille, toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai niille, joilla on alan työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Opisto järjestää koulutukseen kuuluvan tietopuolisen opetuksen.

Monimuoto- ja oppisopimusopiskelijoiden opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja elämäntilanne.

Koulutuksessa on keskimäärin kolme lähipäivää kuukaudessa. Etäopiskelujaksot sisältävät mm. työssäoppimista ja opintotehtävien laadintaa. Tutkintotodistuksen saa suoritettuaan hyväksytysti tutkintotilaisuudet viidestä eri tutkinnonosasta.

Hakuaika elokuussa 2017 alkavaan monimuotokoulutusryhmään päättyy 31.5.2017.

Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa tämän sivun lopusta. Hakemuksiin on liitettävä jäljennös koulutodistuksista.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka pidetään 6.6.2017.  Pääsykokeeseen sisältyy haastattelu ja psykologinen testi.

Hakemus

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Lisätiedustelut Kalajoki:

Elina Lindelä
Kasvatusaineiden opettaja

Elinalle tiedustelut ammatillisesta peruskoulutuksesta ("nuorisoaste") Kalajoella

044 4639 216
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Marjukka Tuisku
Kasvatusaineiden opettaja

Marjukalle tiedustelut monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksesta Kalajoella

044 4639 229
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki

Lisätiedustelut Oulu:

Sanna Hankala
Kasvatusaineiden opettaja, Oulun toimipiste

Sannalle tiedustelut oppisopimus- ja monimuoto-opiskelusta Oulussa

044 4639 207
Kalajoen Kristillinen Opisto / Oulun toimipiste
Hallituskatu 11 C 39, 90100 Oulu