Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Koulutus antaa valmiudet erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemiseen.

Koulutuksessa on lähiopetusjakso 11 kertaa sekä 5 tutkintotilaisuutta. Yhdellä lähiopetusjaksolla on 3 päivää (to-la) kontaktiopetusta Opistolla. Loppuosa muodostuu opettajan ohjaamasta työssäoppimisesta ja etäopiskelusta. Ammattitutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut tutkintotilaisuudet.

Koulutus on mahdollista suorittaa monimuoto-, tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Opiskelumahdollisuus myös Oulussa!

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Kalajoen lisäksi myös Oulun toimipisteessä, jos hakijoita on tarpeeksi. Valinta opiskelupaikkakunnasta tehdään hakemuslomakkeessa.

Opintojen sisältö

Yhteiset opinnot 4 ov
Orientoivat opinnot, äidinkieli, kirjallinen ja suullinen viestintä, etiikka, ATK, psykologia

Erityiskasvatus ja –ohjaus 4 ov
Kasvatustoiminnan perusteet, kehityspsykologia, erityispedagogiikka I, vuorovaikutus ja ryhmätyö, tutkintotilaisuus

Moniammatillinen työ 3 ov
Auttamistyö ja verkostoituminen, yhteiskuntapolitiikka, erityispedagogiikka II, tutkintotilaisuus

Yhteisöllisyys ja osallisuus 2 ov
Projektityö

Kulttuurien vuorovaikutus 3 ov
Kulttuurien tuntemus, monikulttuurisuus ja monikulttuuriset ympäristöt, tutkintotilaisuus

Erityistä tukea tarvitsevien lasten/nuorten ja heidän perheidensä tukeminen 3 ov
Lapsuus/nuoruus, perhe, vanhemmuus ja lastensuojelu, EA II, päihteet, alkoholi, mielenterveysongelmat, lastenkulttuuri, erityisnuorisotyö, tutkintotilaisuus

Moduulikohtaiset oppimistehtävät 7 ov

Työssäoppiminen 14 ov

Kaikille yhteinen ohjelma
Lähijaksojen aikana opiskelija osallistuu päivänavauksiin, Opiston tunteihin sekä mahdollisiin muihin opistoväen yhteisiin tilaisuuksiin.

 

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko ajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja tutkintotilaisuudet sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana.  Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

OPH:n Tutkintotoimikunnalle menevä tutkintomaksu 58 € peritään opiskelun alkuvaiheessa.

Opiskelijalla on lähijakson aikana mahdollisuus ruokailla ja majoittua opistolla:

  • lounas/päivällinen 4,50 euroa
  • aamupala 2,50 euroa
  • yöpyminen omin liinavaattein 2 hengen huoneessa 10 euroa/yö ja 1 hengen huoneessa 14 euroa/yö.

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

 

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 14.8.2017 – 15.12.2018

Opiskelumahdollisuus myös Oulussa!

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus aloitetaan Kalajoen lisäksi myös Oulun toimipisteessä, jos hakijoita on tarpeeksi. Hakemuksen alussa valitaan, kummalle paikkakunnalle haluaa opiskelemaan.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Pääsyvaatimukset: peruskoulu, 18 v. ikä, soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä alan työkokemus. Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa tämän sivun lopusta. Hakemuksiin on liitettävä jäljennökset opiskelutodistuksista sekä mahdolliset työtodistukset.

Hakuaika seuraavaan koulutusjaksoon päättyy 31.5.2017. Hakuajan päätyttyä opiskelijat kutsutaan valintatilaisuuteen ja haastatteluun, jonka pohjalta valinta tehdään.

Hakemukset lähetetään joko
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.
tai
Kalajoen Kristillinen Opisto / Oulun toimipiste, Hallituskatu 11 C 39, 90100 Oulu

Hakemus

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki