Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä hoitajana ryhmäperhepäiväkodissa.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja tutkintotilaisuuksista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto- ja näyttösuunnitelma. Kaikissa tutkinnon ja koulutuksen osissa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Lähiviikkojen aikana opiskelijat osallistuvat aamuhartauksiin, Opiston tunteihin ja muihin yhteiseen tapahtumiin.

Opintojen sisältö

Pakolliset osat

1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa

2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen

4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi

5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen

6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

7. Yrittäjänä toimiminen

 

Tutkintotilaisuudet

Jokaisesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta suoritetaan tutkintotilaisuus (näyttö) aidoissa lasten päivähoitoympäristöissä valtakunnallisten arviointikriteerien mukaisesti. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suoritettu, kun tutkinnonsuorittaja osoittaa ammattitaitonsa hyväksytysti.

Näyttötutkinnon suorittajan opinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnonosista ja sisältävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähipäiviä ja työssäoppimista.

 

Opiskelukustannukset

Opintomaksu koko 1,5 vuoden ajalta on 495 € (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana.  Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

OPH:n Tutkintotoimikunnalle menevä tutkintomaksu 58 € peritään opiskelun alkuvaiheessa.

Lisäksi hygienipassi 43 €.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

  • Lounas/päivällinen 4,80 euroa
  • Aamupala 2,80 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

 

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 8.1.2018 – 25.5.2019 (haku 29.12.2017 mennessä)
  • 13.8.2018 – 14.12.2019

Uusia opiskelijoita otetaan elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin. Jatkuva haku!

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Hakemukset

Hakulomakkeita saa Opistolta tilaamalla tai tulostamalla tämän sivun lopusta. Hakemuksiin tulee liittää jäljennös koulutodistuksista sekä mahdollisista työtodistuksista.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki