Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2019-2021,
“Sovintoon elämän kanssa”

Elokuussa 2019 alkava koulutus on jatkumoa kahdeksalle aikaisemmin järjestetylle Rikotusta eheä -koulutukselle ja toinen uudistetun Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallin mukainen koulutus.

 • Sielunhoitoterapiakoulutusta vuodesta 2000 lähtien
 • Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus
 • Kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa yhdistyy psykologinen ja hengellinen ymmärrys

Koulutus on tarkoitettu

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
 • tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaaville

Koulutus antaa valmiudet sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • lähiopiskelua 13 viikonloppua
 • viiden päivän lähijakso: oman elämänkaaren työstäminen pienryhmässä
 • pienryhmäohjauksen harjoittelu terapeuttisen sielunhoidon viikolla
 • työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua lähijaksojen välillä 150 asiakastuntia
 • 19 työnohjaustapaamista
 • osallistuminen Suomen ACC ry:n koulutustapahtumaan tammikuussa 2020
 • etätehtäviä kuhunkin koulutusteemaan liittyen
 • päättötyö
 • oma terapia 40 tuntia koulutuksen aikana
 • opintojen laajuus 65 op

Opetussisältö

Koulutus on saanut alkunsa pastori, terapeutti Seppo Jokisen kehittämästä Rikotusta eheä (RE) sielunhoitoterapeuttisesta työskentelystä. Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallia on kehitetty edelleen psykoterapeutti Saara Kinnusen kanssa Dr. Larry Crabbin sielunhoitomallin pohjalta.

Koulutus sisältää seuraavia teemoja:

 1. teologiset perusteet
 2. kristillinen ihmiskäsitys
 3. kehityspsykologiset perusteet
 4. kiintymyssuhteet
 5. erilaiset terapiasuuntaukset
 6. terapeuttisen työn prosessi
 7. kriisit ja trauma
 8. mielenterveyshäiriöt
 9. masennus
 10. erilaiset sielunhoitomallit
 11. elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
 12. tunteet
 13. itsetunto
 14. identiteetti
 15. seksuaalisuus
 16. riippuvuuskäyttäytyminen
 17. perhe- ja parisuhdekysymykset
 18. työssä jaksaminen ja myötätuntouupumus
 19. suru ja lohdutus
 20. ihmisarvo ja myötätunto
 21. syyllisyys ja anteeksianto
 22. hengellinen ohjaus
 23. Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamalli


Arvotaustaa

 • Koulutuksen sielunhoito- ja terapiatyö pohjautuvat uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
 • Perustana on kristillinen arvopohja ja ihmiskäsitys.
 • Ihminen on henki, sielu ja ruumis.
 • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan psyykkisen kehityksen ja kehityskriisien ymmärtämistä.
 • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.

Koulutus on sitoutunut Suomen ACC ry:n eettisiin ohjeisiin: www.accfinland.org.

Kouluttajat:

Koulutuksen järjestää RE koulutus ry yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa.

Kouluttajina toimii useita erityisalojen asiantuntijoita mm.:

 • sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (ET, ACC) Saara Kinnunen
 • lääkäri, sielunhoitaja, kouluttaja Irmeli Schüz
 • seksuaaliterapeutti, psychotherapist (IPSICC, Tanska) Tarja Vilppola
 • vararehtori, pastori Petri Välimäki
 • psykoterapeuttiopiskelija (IPSICC, Tanska), kapellimestari Jyri Nissilä
 • teologian tohtori Matti Kankaanniemi
 • teologi, muusikko, kirjailija Hanna Ekola

Koulutustiimi:

RE-sielunhoitoterapeutit (ACC)

 • kouluttaja, MMM Leena Junnila
 • toimintaterapeutti Mikko Kerminen
 • psychotherapist (IPSICC, Tanska), sairaanhoitaja Marjatta Ollikainen


Lähijaksojen ajankohdat:

16.–18.8.2019
13.–15.9.2019
23.–27.10.2019 Elämänkaariviikko
22.–24.11.2019
23.–24.1.2020 ACC koulutustapahtuma Turku
21.–23.2.2020
20.–22.3.2020
24.–26.4.2020
14.–16.8.2020
11.–13.9.2020
23.–25.10.2020
22.–24.1.2021
26.–28.2.2021
19.–21.3.2021
23.–25.4.2021

Maksut:

 • Koulutuksen kokonaishinta 7 500 € sisältää opetuksen, tutorohjauksen, työnohjauksen ja täysihoidon Kalajoen Kristillisellä Opistolla lähijaksojen ja elämänkaariviikon aikana sekä osallistumisen Suomen ACC:n koulutustapahtumaan.
 • Lähijaksot toteutetaan internaattiopiskeluna.
 • Maksu suoritetaan neljässä tasasuuruisessa erässä kunkin lukukauden alussa.
 • Koulutuksen keskeyttämisestä peritään korvaus.

Hakeminen

Hakulomakkeen saat nettisivuilta www.rekoulutus.com tai voit tulostaa sen tämän sivun lopusta.

Hakuaika päättyy 31.5.2019.

Valintahaastattelut ovat 7. tai 10.6.2019.

Voit ladata koulutuksen esitteen tästä linkistä:

Sielunhoitoterapeutti 2019-2021, esite

Voit ladata koulutuksen hakemuksen tästä linkistä:

Sielunhoitoterapeutti 2019-2021 hakemuslomake


Jes. 61:1-3

”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.”

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki