Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus,
”Sovintoon elämän kanssa”

Tammikuussa 2017 alkanut koulutus * on jatkumoa kahdeksalle aikaisemmin järjestetylle Rikotusta eheä -koulutukselle ja ensimmäinen uudistetun Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallin mukainen koulutus.

– Sielunhoitoterapiakoulutusta vuodesta 2000 lähtien
– Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus
– Kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa yhdistyy psykologinen ja hengellinen ymmärrys

Koulutus on tarkoitettu

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
 • tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaaville

Koulutus antaa valmiudet sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa.

*) Nyt meneillään oleviin opintoihin ei voida enää uusia opiskelijoita, mutta koulutukselle on suunniteltu jatkoa syksylle 2018. Seuraa ilmoitteluamme!

Koulutuksen rakenne

 • lähiopiskelua 13 viikonloppua
 • viiden päivän lähijakso: oman elämänkaaren työstäminen pienryhmässä
 • pienryhmäohjauksen harjoittelu terapeuttisen sielunhoidon viikolla
 • työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua lähijaksojen välillä 150 asiakastuntia
 • 19 työnohjaustapaamista
 • osallistuminen Suomen ACC ry:n koulutustapahtumaan tammikuussa 2018
 • etätehtäviä kuhunkin koulutusteemaan liittyen
 • päättötyö
 • oma terapia 40 tuntia koulutuksen aikana
 • opintojen laajuus 65 op


Opetussisältö

Koulutus on saanut alkunsa pastori, terapeutti Seppo Jokisen kehittämästä Rikotusta eheä (RE) sielunhoitoterapeuttisesta työskentelystä. Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallia on kehitetty edelleen psykoterapeutti Saara Kinnusen kanssa Dr. Larry Crabbin sielunhoitomallin pohjalta.


Opetus sisältää seuraavia teemoja:

 1. teologiset perusteet
 2. kristillinen ihmiskäsitys
 3. kehityspsykologiset perusteet
 4. kiintymyssuhteet ja perusturvallisuus
 5. erilaiset terapiasuuntaukset
 6. terapeuttisen työn prosessi
 7. kriisit ja trauma
 8. mielenterveydenongelmat
 9. masennus
 10. erilaiset sielunhoitomallit
 11. elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
 12. tunteet
 13. itsetunto
 14. identiteetti
 15. seksuaalikysymysten kohtaaminen
 16. riippuvuudet ja perheeseen liittyvät ristiriidat
 17. työssä jaksaminen ja myötätuntouupumus


Arvotaustaa

 • Koulutuksen sielunhoito- ja terapiatyö pohjautuvat uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
 • Perustana on kristillinen arvopohja ja ihmiskäsitys.
 • Ihminen on henki, sielu ja ruumis.
 • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan psyykkisen kehityksen ja kehityskriisien ymmärtämistä.
 • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.

Koulutus on sitoutunut Suomen ACC ry:n eettisiin ohjeisiin: www.accfinland.org.


Kouluttajat

Koulutuksen järjestää RE koulutus ry yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa.

Kouluttajina toimii useita erityisalojen asiantuntijoita:

 • sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (ET, ACC) Saara Kinnunen
 • lääketieteen tri, psykiatri Irmeli Schüz
 • kasvatustieteen tohtori Mia Puolimatka
 • seksuaaliterapeutti, psychotherapist (IPSICC, Tanska) Tarja Vilppola
 • Perheniemen opiston rehtori Petri Välimäki


Koulutustiimi:

RE-sielunhoitoterapeutit (ACC)

 • kouluttaja, MMM Leena Junnila
 • toimintaterapeutti Mikko Kerminen
 • sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Marjatta Ollikainen


Lähijaksojen ajankohdat:

6.–8.1.2017
10.–12.2.2017
7.–11.3.2017
7.–9.4.2017
5.–7.5.2017
18.–20.8.2017
29.9.–1.10.2017
10.–12.11.2017
25.–26.1.2018 (ACC)
23.–25.2.2018
23.–25.3.2018
27.–29.4.2018
17.–19.8.2018
28.–30.9.2018
16.–18.11.2018

Maksut:

 • Koulutuksen hinta 7 500 € sisältää opetuksen, työnohjauksen ja täysihoidon Kalajoen Kristillisellä Opistolla lähijaksojen ja terapeuttisen sielunhoidon työharjoitteluviikon aikana.
 • Lähijaksot toteutetaan internaattiopiskeluna.
 • Maksu suoritetaan neljässä tasasuuruisessa erässä kunkin lukukauden alussa.
 • Koulutuksen keskeyttämisestä peritään korvaus.

Hakeminen

Hakulomakkeen ja ohjeen sen liitteistä saat tämän sivun lopusta!

Hakuaika alkaa 10.6.2016 ja päättyy 31.10.2016. Hakemukset palautetaan Opistolle.

Valintahaastattelut ovat 11. ja 12.11.2016 Kalajoen Kristillisellä Opistolla.

Hakemus

Hakuaika päättynyt ja hakemus poistettu. Seuraava ryhmä aloittaa mahdollisesti syksyllä 2018.


Jes.61:1-3

”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.”

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki