Ulkopuolisuudesta yhteyteen -hanke

Ulkopuolisuudesta yhteyteen-hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on maahanmuuttajanuorten aktiivisuuden ja osallisuuden sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Oulun eteläpuolen alueen nuoret alle 29-vuotiaat maahanmuuttajat. Hankkeen kesto on tammikuusta 2019 kesäkuulle 2020.

Hankkeen tavoitteita:

  • Pyrimme löytämään alueen muiden toimijoiden kanssa kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita, jotka tukevat maahanmuuttajien toimintakykyä ja aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.
  • Toimimme maahanmuuttajien tukena harrastusmahdollisuuksien löytämisessä ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisessa.
  • Järjestämme kansainvälisiä tapahtumia, mm. popup kahvila- ja ravintolapäiviä, nojatuolimatkailuiltoja, yhdessä kokkausta jne.
  • Kasvatamme maahanmuuttajien tuntemusta suomalaisesta yhteiskunnasta sekä yhdistys- ja järjestökentästä, mm. organisoimalla vapaaehtoistoiminnan kurssi ja etsimällä paikkoja, missä toimia vapaaehtoisena.
  • Autamme yhdistys- ja kummitoiminnassa.
  • Järjestämme mentorointikoulutuksen, jonka avulla maahanmuuttajat voisivat tukea toinen toistaan kotoutumisen eri osa-alueilla entistä paremmin.

Tervetuloa rohkeasti tapaamaan tai ottamaan yhteyttä hankekoordinaattoriin. Yhteistyöllä asiat etenevät ja toteutuvat parhaiten!

Löydät hankkeen myös Facebookista @ulkopuolisuudestayhteyteen.

Ystävällisin terveisin,
Johanna Venho, hankekoordinaattori
Puh. 050 4726318, etunimi.sukunimi@kkro.fi

Hanke Facebookissa:

Liitteet

Hankkeen esite