Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto,
Kotityöpalvelujen osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kotityöpalvelujen osaamisala antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi kodinhuoltajana tai vammaisen henkilökohtaisena avustajana.

Ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää noin yhden vuoden. Opiskelu toteutetaan monimuotona ja se koostuu teoriaopinnoista, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Opetuksen sisältö johdetaan tutkinnon perusteista.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai suoraan Opiston kanssa.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta (15 osp) tutkinnon osasta sekä 4 valinnaisesta tutkinnon osasta (30–45 osp). Tutkinnon laajuus on vähintään 150 osp.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Opintojen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon valmistavan monimuotokoulutuksen sisältö on seuraava:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 15 osp

  • Asiakaslähtöisen puhtaus- ja kiinteistöpalvelun tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

valitaan vähintään 135 osp

  • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen 45 osp TAI kotisiivouspalvelut 45 osp

Ja lisäksi esimerkiksi

  • Avustaminen ja huolenpito 30 osp
  • Avustamis- ja asiointipalveluiden tuottaminen 30 osp
  • Laitoshuoltopalvelut 30 osp
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut 30 osp
  • Perussiivouspalvelut 30 osp
  • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 30 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko ajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla. Majoitus ja ruokailu ovat maksullisia.

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 16.8.2021 – toukokuu 2022

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, reipasta ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää terveyttä ja oman arjen hallintaa.

Hakemukset

Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin päättyy 31.7.2020. Vapaita paikkoja voi kysellä ympäri vuoden.

Voit hakea sähköisellä lomakkeella tai pyytää paperisen hakulomakkeen Opistolta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsykokeessa.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakemus

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki