Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2021-2023,
”Sovintoon elämän kanssa”

Elokuussa 2021 alkava koulutus on kolmas uudistetun Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallin mukainen koulutus. Koulutus pohjautuu vuonna 2000 alkaneille Rikotusta eheä -terapeuttisen sielunhoidon koulutuksille.

 • Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus (www.accfinland.org)
 • Kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa yhdistyy psykologinen ja hengellinen ymmärrys

Koulutus on tarkoitettu

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
 • tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaaville

Koulutus antaa valmiudet sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • lähiopiskelua 13 viikonloppua
 • viiden päivän lähijakso: oman elämänkaaren työstäminen pienryhmässä
 • pienryhmäohjauksen harjoittelua
 • työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua lähijaksojen välillä 150 asiakastuntia
 • 19 työnohjaustapaamista
 • osallistuminen Suomen ACC ry:n koulutustapahtumaan tammikuussa 2022
 • etätehtäviä kuhunkin koulutusteemaan liittyen
 • päättötyö
 • oma terapia 40 tuntia koulutuksen aikana
 • opintojen laajuus 65 op

Opetussisältö

Koulutus sisältää eri asiantuntijoiden luentoja, Sovintoon elämän kanssa (SEK) -sielunhoitoterapiamallin opetusta ja työtaitojen harjoittelua. SEK – terapeuttisen sielunhoidon mallia ovat olleet kehittämässä FK, VTK, psykoterapeutti Saara Kinnunen ja MMM, sielunhoitoterapeutti Leena Junnila. Malli antaa valmiuksia prosessinomaiseen asiakastyöskentelyyn.

Koulutus sisältää seuraavia teemoja:

1. Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamalli
2. sielunhoitoterapian työskentelytaidot
3. teologiset perusteet ja kristillinen ihmiskäsitys
4. kehityspsykologiset perusteet, kiintymyssuhteet
5. erilaiset terapiasuuntaukset
6. terapeuttisen työn prosessi
7. kriisit ja traumat
8. mielenterveyshäiriöt, masennus
9. erilaiset sielunhoitomallit
10. elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
11. tunteet
12. itsetunto ja identiteetti
13. seksuaalisuus
14. riippuvuuskäyttäytyminen
15. perhe- ja parisuhdekysymykset
16. työssä jaksaminen ja myötätuntouupumus
17. suru, lohdutus ja myötätunto
18. syyllisyys ja anteeksianto
19. hengellinen ohjaus

Arvotaustaa

 • Koulutuksen sielunhoito- ja terapiatyö pohjautuvat uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
 • Perustana on kristillinen arvopohja ja ihmiskäsitys.
 • Ihminen on henki, sielu ja ruumis.
 • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan psyykkisen kehityksen ja kehityskriisien ymmärtämistä.
 • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.

Koulutus on sitoutunut Suomen ACC ry:n eettisiin ohjeisiin.

Kouluttajat

Koulutuksen järjestää RE koulutus ry yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa. Kouluttajina toimii useita erityisalojen asiantuntijoita, mm.:

 • sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (ET, ACC) Saara Kinnunen
 • lääkäri, sielunhoitaja, kouluttaja Irmeli Schüz
 • seksuaaliterapeutti, psychotherapist (IPSICC, Tanska) Tarja Vilppola
 • vararehtori, pastori Petri Välimäki
 • teologian tohtori Matti Kankaanniemi
 • teologi, muusikko, kirjailija Hanna Ekola

Koulutustiimi:
RE-sielunhoitoterapeutit (ACC)

 • kouluttaja, MMM Leena Junnila
 • psychotherapist (IPSICC, Tanska), sairaanhoitaja Marjatta Ollikainen

Koulutuspaikka

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Kalajoen Kristillisellä Opistolla. Osoite: PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki.

Lähijaksojen ajankohdat

SEK11 lähijaksot:

20.–22.8.2021
17.–19.9.2021
23.–27.10.2021 – Elämänkaariviikko
26.–28.11.2021

tammikuu 2022 – ACC koulutustapahtuma
25.–27.2.2022
18.–20.3.2022
22.–24.4.2022
19.–21.8.2022
16.–18.9.2022
11.–13.11.2022

27.–29.1.2023
24.–26.2.2023
24.–26.3.2023
21.–23.4.2023

Maksut:

 • Koulutuksen kokonaishinta 7 500 euroa sisältää opetuksen, tutorohjauksen, työnohjauksen ja täysihoidon Kalajoen Kristillisellä Opistolla lähijaksojen ja elämänkaariviikon aikana sekä osallistumisen Suomen ACC:n koulutustapahtumaan.
 • Lähijaksot toteutetaan internaattiopiskeluna.
 • Maksu suoritetaan neljässä tasasuuruisessa erässä kunkin lukukauden alussa.
 • Koulutuksen keskeyttämisestä peritään korvaus.

Hakeminen

Hakulomakkeen saat nettisivuilta www.rekoulutus.com tai voit tulostaa sen tämän sivun lopusta.

Hakuaika 1.2.2021–31.5.2021. Valintahaastattelut ovat kesäkuussa 2021.

Voit ladata koulutuksen esitteen tästä linkistä:

Sielunhoitoterapeutti 2021-2023 ESITE

Voit ladata koulutuksen hakulomakkeen tästä linkistä:

Sielunhoitoterapeutti 2021-2023 HAKEMUSLOMAKE


Jesaja 61:1-3

”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä,
hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen,
murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi,
jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.”

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki