Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Henkilökohtaisen avustajan koulutus

Huom! Henkilökohtaisen avustajan ammattinimike sisältyy vuoden 2018 alusta lukien puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon (entinen kotityöpalvelujen ammattitutkinto), eikä tämänmuotoista henkilökohtaisen avustajan koulutusta enää järjestetä. Tiedotamme ammattitutkintoon hakeutumisesta ja opiskelun kustannuksista keväällä 2018. Koulutuksesta kiinnostuneita pyydämme olemaan yhteydessä Opistolle.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vammaisten henkilökohtaisena avustajana ja muissa hoito- ja hoiva-alan avustamistehtävissä, joissa ei edellytetä ammattitutkintoa. Koulutus sopii myös sosiaali- ja terveysalan opintoihin tähtäävälle.

Opinnot koostuvat 10 opintojaksosta, joista kukin sisältää 16 tuntia lähiopetusta (3 lähiopiskelupäivää) ja 15–20 tuntia etätehtäviä, työssäoppimista ja muuta omaehtoista opiskelua. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista.

Kenelle tarkoitettu:
– henkilökohtaisena avustajana toimiville tai avustajan työstä kiinnostuneille
– muissa avustamis- ja ohjaamistehtävissä, jotka eivät edellytä ammattitutkintoa, toimiville (esim. päivähoidossa, kouluissa, vapaa-ajan toiminnoissa)
– sijaishoitajille (esim. omaishoitajaperheissä)
– omaishoitajille ja perhehoitajille
– lähihoitajan ammatista kiinnostuneille nuorille ja alan vaihtajille
– kotityöpalvelujen ja laitoshuoltajien ammattitutkinnoista kiinnostuneille
– yhdistysten ja järjestöjen vapaaehtoisille
– kaikille, jotka avustavat toista ihmistä joko työkseen tai muista syistä.

Arviointi: hyväksytty opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja etätehtävien suorittamista. Kustakin hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan todistus.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat, kuntien viranhaltijat, kokemuskouluttajat ja järjestöjen toimijat.

Opintojen sisältö (alustava)

Kohti avustajaopintoja
– Tutustuminen ja ryhmäytyminen
– Tiedonhaku- ja oppimistaidot
– Henkilökohtaisen avustajan työnkuva
– Avustajan työssä jaksaminen ja oman työkyvyn ylläpitäminen

Avustajan ja avustettavan turvallisuus
– Turvallinen koti ja piha
– Ergonomia ja apuvälineet
– Johdatus lääkehoitoon

Avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella
– Asiointi kodin ulkopuolella
– Yhteiskunnallinen osallistuminen, ystävyys- ja sukulaisuussuhteet
– Henkilökohtaiset päivittäiset toimet

Erilaiset asiakasryhmät I
– Yleisimmät vammaisryhmät
– Pitkäaikaissairaudet
– Monikulttuurisuus

Erilaiset asiakasryhmät II
– Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (selkokieli, tukiviittomat, kuvakommunikointi ym.)
– Vammais- ja potilasjärjestöjen toiminta

Avustamistyön eettiset periaatteet sekä lainsäädäntö
– Vammaisten avustamisen yleiset eettiset periaatteet, salassapito ja yksityisyyden suoja, itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset ym.
– Kotona tehtävän työn erityispiirteet
– Työelämän pelisäännöt
– Avustajan työhön liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt

Kodinhoitotehtävät I
Kodinhoitotehtävät II
– Ravitsemussuositukset
– Ruoanlaitto
– Erityisruokavaliot
– Hygieniaosaaminen
– Kodin siivous
– Vaatehuolto

Hoiva-alan yritystoiminta
– Minustako yrittäjä?
– Yritysmuodot
– Yrityksen perustaminen
– Yritystalouden perusteet

Turvallisuusnäkökohdat sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä
– Tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteessa: alkusammutus, poistumisturvallisuus
– Hätäensiapu

Hinnat

Kurssimaksut (edellisellä toteutuskerralla, voivat muuttua)
– Kaikki jaksot yhteensä 550 €
– Yksittäiset jaksot 70 €

Kurssimaksu sisältää opetuksen, materiaalit, etätehtävien ohjauksen sekä lounaan ja päiväkahvin lähiopintopäivinä. Opistolla voi majoittua lisähintaan.

Vähävaraisten on mahdollista hakea avustusta kurssimaksuun. Hakemus on tehtävä ennen opintojen alkua. Lomakkeen saa Opiston toimistosta tai näiltä verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Ilmoittautuminen ja tiedustelut Opiston toimistoon. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen viim. kolme viikkoa ennen jakson alkua.

– Sähköpostilla toimisto@kkro.fi tai
– Puhelimitse 08 4639 200

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki