Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Vammaisalan ammattitutkinto,
Henkilökohtaisen avun ja kehitysvamma-alan osaamisala

Työ henkilökohtaisena avustajana

Henkilökohtainen avustaja toimii vaikeasti vammaisen avustajana päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Työssä toimitaan vammaispalvelulain säädösten mukaisesti.

Työ kehitysvamma-alan ohjaajana (AT)

Kehitysvamma-alan ohjaaja toimii julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluissa, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Koulutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työpaikkajaksoista ja näytöistä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Opiskeluaika riippuu hankittavan osaamisen laajuudesta. Koko tutkinto on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa.

Tutkinnon tai sen osia voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee sopia hyvissä ajoin työnantajan ja Opiston vastuu-henkilöiden kanssa.

Opintojen sisältö

Henkilökohtainen avustaja

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp)

 • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen 30 osp
 • Henkilökohtainen avustaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp)

 • Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp)
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp)
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia (30 osp)
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (15-60 osp)

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Pakolliset tutkinnon osat (135 osp)

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (45 osp)
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (45 osp)
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (15 osp)

 • Sosiokulttuurinen työ (15 osp)
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp)
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (15 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteissa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisiin vaihtoihin Together-hankkeessa! Lue lisää tästä.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko ajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin).

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

 • Majoittuminen 20,00 euroa /yö (1 hh)
 • Lounas/päivällinen 5,50 euroa
 • Aamupala 3,50 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä, hyvä terveys, oma-aloitteisuus ja luotettavuus. Hakijat haastatellaan ennen valintaa. Työ edellyttää soveltuvuutta alalle: hyviä vuorovaikutustaitoja, reipasta ja oma-aloitteista työotetta sekä aitoa kiinnostusta erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Opiskelu ja työssäjaksaminen edellyttävät hyvää terveyttä ja oman arjen hallintaa.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakemukset

Voit täyttää sähköisen hakulomakkeen tai hakea paperilomakkeella.

Paperilomakkeen voit tarvittaessa pyytää Opistolta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsy- ja soveltuvuuskokeessa, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.​

Tiedustelut:

Jaana Siermala, 044 4639 227, jaana.siermala@kkro.fi

Opiston toimisto, 08 4639 200, toimisto@kkro.fi

Paperiset hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Ammattitutkinnon esite

Vammaisalan ammattitutkinto, esite

Lisätiedustelut

Jaana Siermala
Erityisopettaja
044 4639 227
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki