Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

“Sovintoon elämän kanssa”,
Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2024-2026

Elokuussa 2024 alkava koulutus on neljäs uudistetun Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallin mukainen koulutus. Koulutus pohjautuu vuonna 2000 alkaneille RE-sielunhoitoterapiakoulutuksille ja nyt alkava koulutus on jo 12. terapeuttisen sielunhoidon koulutus (SEK12).

 • Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus (www.accfinland.org)
 • Kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa yhdistyvät psykologinen ja hengellinen ymmärrys

Koulutus on tarkoitettu

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
 • tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaaville

Koulutus antaa valmiudet sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • lähiopiskelua 13 viikonloppua
 • viiden päivän lähijakso: oman elämänkaaren työstäminen pienryhmässä
 • pienryhmäohjauksen harjoittelua
 • työnohjattua sielunhoitoterapiaharjoittelua lähijaksojen välillä 150 asiakastuntia
 • 19 työnohjaustapaamista
 • osallistuminen Suomen ACC ry:n koulutustapahtumaan
 • etätehtäviä kuhunkin koulutusteemaan liittyen
 • päättötyö
 • oma terapia 40 tuntia koulutuksen aikana (ei sis. koulutusmaksuun)
 • opintojen laajuus 65 op

Opetussisältö

Koulutus sisältää eri asiantuntijoiden luentoja, Sovintoon elämän kanssa (SEK) -sielunhoitoterapiamallin opetusta ja työtaitojen harjoittelua. SEK-sielunhoitoterapiamallia on kehitetty yhdessä psykoterapeutti Saara Kinnusen kanssa. Malli antaa valmiuksia prosessinomaiseen asiakastyöskentelyyn.

Koulutus sisältää seuraavia teemoja:

1. Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamalli
2. teologiset perusteet ja kristillinen ihmiskäsitys
3. kehityspsykologiset perusteet, kiintymyssuhteet
4. hengellinen ohjaus
5. erilaiset terapiasuuntaukset
6. terapeuttisen työn prosessi
7. kriisit ja traumat
8. mielenterveyshäiriöt, masennus
9. erilaiset sielunhoitomallit
10. elämänkaari- ja sukupuutyöskentely
11. tunteet
12. itsetunto ja identiteetti
13. seksuaalisuus
14. riippuvuuskäyttäytyminen
15. perhe- ja parisuhdekysymykset
16. suru, lohdutus ja myötätunto
17. syyllisyys ja anteeksianto
18. työssä jaksaminen ja myötätuntouupumus
19. sielunhoitoterapian työskentelytaidot

Arvotaustaa

 • Koulutus pohjautuu uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.
 • Perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on kokonaisuus: sielu, henki ja ruumis.
 • Jumalasuhde antaa elämälle perustan, joka kestää koettelemuksissakin.
 • Sielunhoitoterapiassa tarvitaan myös psykologista tietoa ja ymmärrystä.

Koulutus on sitoutunut Suomen ACC ry:n eettisiin ohjeisiin: www.accfinland.org.

Kouluttajat

Koulutuksen järjestää Sovintoon elämän kanssa -koulutus ry yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa.
Kouluttajina toimii useita erityisalojen asiantuntijoita mm.:

 • sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (ET, ACC) Saara Kinnunen
 • psykiatrian erikoislääkäri, pastori (Lhpk), LL, TM Topi Jääskeläinen
 • sielunhoidon kouluttaja, pastori Petri Välimäki
 • teologi, muusikko, kirjailija Hanna Ekola
 • MA in Psychotherapy (IPSICC, Tanska, ACC), psykoterapiaopiskelija (TSHY4 2020–2024), sielunhoitoterapeutti Marjatta Ollikainen
 • teologian tohtori, KTM Matti Kankaanniemi
 • PhD, MA in Counseling, sielunhoitoterapeutti, kouluttaja Ulla Dahlen

Koulutustiimi: Sielunhoitoterapeutit

 • kouluttaja, MMM Leena Junnila
 • toimintaterapeutti Mikko Kerminen
 • teologi, opettaja Outi Huczkowski

Koulutuspaikka

Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Kalajoen Kristillisellä Opistolla. Osoite: PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki.

SEK12-lähijaksojen ajankohdat:

Syksy 2024:
23.–25.8., 20.–22.9., 16.–20.10. (elämänkaariviikko), 29.11.–1.12.

Kevät 2025:
10.–12.1., 14.–16.2., 14.–16.3, 25.–27.4.

Syksy 2025:
22.–24.8., 19.–21.9., 24.–26.10.

Kevät 2026:
tammikuussa 2026 ACC:n tapahtuma, 27.2.–1.3., 27.–29.3., 24.–26.4. (päätösjuhla)

Maksut:

 • Koulutuksen kokonaishinta 7 500 € sisältää opetuksen, tutorohjauksen, työnohjauksen ja täysihoidon Kalajoen Kristillisellä Opistolla lähijaksojen ja elämänkaariviikon aikana sekä osallistumisen Suomen ACC:n koulutustapahtumaan.
 • Maksu suoritetaan neljässä tasasuuruisessa erässä kunkin lukukauden alussa.
 • Koulutuksen keskeyttämisestä peritään korvaus.

Hakeminen

Lataa hakemuslomake tästä. Lomakkeen voi täyttää tietokoneella ennen tulostamista.

Tarvittaessa voit tilata hakemuslomakkeen myös Opiston toimistosta.

Hakuaika 1.1.–30.4.2024.

Valintahaastattelu on toukokuussa 2024 ja siitä veloitetaan 50 € haastattelumaksu (ei sis. koulutusmaksuun).

Lataa koulutuksen esite tästä:

SEK12 (2024-2026), esite

Lisätiedustelut

Opiston toimisto
08 4639 200
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki