Loading...

Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä.

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa keskeytyneet perusopetuksen opinnot loppuun tai opiskella yksittäisiä oppiaineita ja korottaa aikaisempia arvosanoja jatko-opintoja varten. Aikuisten perusopetus sopii erityisesti maahanmuuttajille.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun oppimäärän ja saada peruskoulun päättötodistuksen henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on päättövaiheen kurssien suorittaminen.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan myös aiempi osaaminen ja opinnot, nykyiset tiedot ja taidot, elämäntilanne sekä muut mahdollisesti opiskeluun vaikuttavat asiat.

Opiskelu kestää 1 – 5 vuotta opiskelijan opiskelutaustasta ja kielitaidosta riippuen. Lukutaitovaihe voi kestää yhden lukuvuoden, alkuvaihe 1 – 2 ja päättövaihe 1 – 2 vuotta.

Opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Opintojen ohessa on mahdollisuus suorittaa Avartti.

Opiskelukustannukset

Opiskelu, ruokailu, majoitus ja opintomateriaali ovat maksuttomia.

Maksuttomaan ruokailuun kuuluu Opistolla asuville koulupäivinä päivittäinen aamupala, lounas ja päivällinen, kotona tai muualla asuville lounas.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 12.8.2024 – 24.5.2025

Syksyllä alkavaan koulutukseen haetaan suoraan Opistolle 31.7. mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun ja kielitaitotestiin.

Aikuisten perusopetukseen voi hakea myös kesken lukuvuoden. Ota tällöin yhteyttä Opiston toimistoon, josta saat lisäohjeita.

Hakemus ja opintolinjan esite

Voit täyttää sähköisen hakulomakkeen tästä: 

Opintolinjan esitteen voit ladata tästä: 

Aikuisten perusopetus ESITE

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille ESITE

Basic Education for Adult Immigrants.pdf

Lisätiedustelut

– Arja: päättövaihe
– Regina: alkuvaihe

Silja Ljaskov
Opettaja, aikuisten perusopetus
050 4101 927
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Regina Németh
Opettaja, aikuisten perusopetus
050 3060695
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Arja Tolonen
Kieltenopettaja
044 4639 218
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki