Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Elämänsä tekijä

Huomio! Elämänsä tekijä -koulutusta ei toteuteta lukuvuotena 2023-2024. Oppivelvollisille suosittelemme TUVA-koulutusta.

Koulutus

Oppivelvollisuutta voit suorittaa myös Elämänsä tekijä -linjalla!

Elämänsä tekijä -linja on sinulle, joka
• haluat ilman suorituspaineita harjoitella opiskelutaitoja ja parantaa peruskoulussa hankittuja valmiuksia
• haluat kokeilla ilmaiseksi, miltä tuntuu asua poissa kotoa ja vastata omasta asumisestasi, kuitenkin tuetusti
• haluat vaihtaa ensisijaista valintaasi (lukio, ammatillinen koulutus) tai olet keskeyttänyt opintosi ja haluat vuoteen sisältöä
• et tiedä minne hakisit tai et hae toisen asteen koulutukseen

Elämänsä tekijä -linjalla ei ole tavoitteena korottaa kaikkia peruskoulun arvosanoja, vaan keskittyä opiskelijan kannalta tärkeimpiin. Opiskelijalle luodaan Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelussa paino on opiskelutaitojen harjoittelussa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa.

Opintojen sisältö

50 % perustaitoja
Puolet Elämänsä tekijä -linjan opetuksesta on perustaitojen opetusta. Linjalla harjoitellaan tärkeitä opiskelutaitoja ja parannetaan peruskoulussa saatuja valmiuksia. Linjalla on mahdollisuus korottaa opiskelijan kannalta tärkeimpiä päättötodistuksen arvosanoja. Opiskelijalle luodaan Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelussa paino on opiskelutaitojen harjoittelussa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa.

25 % hyvinvoinnin osuus
Hyvinvointiosuudessa harjoitellaan muun muassa itsenäisen asumisen taitoja, kuten ruuanlaittoa, siivoamista ja oman hyvän olon ylläpitämistä. Yksi keskeinen työmuoto on portfolio-/päiväkirjatyöskentely, jossa kirjoittamalla, kuvaamalla, äänittämällä tai piirtämällä dokumentoidaan oman olon muutoksia vuoden aikana.

25 % projekteja
Projektiosuus muodostuu huomattavalta osalta opiskelijoiden suunnittelemasta ja järjestämästä matkasta. Lukukauden alussa opiskelijat valitsevat kohteen ja aloittavat suunnittelun ohjaavan opettajan kanssa. Matkan järjestämisen yhteydessä harjoitellaan suunnittelu- ja budjetointitaitoja.
Linja toteuttaa myös erilaisia hyvinvoinnin ja perustaitoihin liittyviä projekteja. Hyvinvoinnissa näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja unihaasteisiin osallistuminen. Perustaitojen projekteja ovat erilaiset tutkivan oppimisen tehtävät ja Opiston ulkopuolella ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettavat tehtävät, kuten tapahtumien järjestäminen ja työssäoppiminen.

Linjalla painottuu opiskelijan oma tavoitteiden asettaminen ja läheltä pienryhmässä saatava tuki.

Linjalla on mahdollisuus suorittaa myös Opistolla tarjottavia ammatillisia opintoja, esimerkiksi kaikille yhteiset tutkinnon osat.

Opiskelukustannukset

Opiskelu, ruokailu, majoitus ja opintomateriaali ovat maksuttomia oppivelvollisuusikäisille (alle 18-vuotiaille).

Maksuttomaan ruokailuun kuuluu Opistolla asuville koulupäivinä päivittäinen aamupala, lounas ja päivällinen, kotona tai muualla asuville lounas.
Opiskelijat eivät voi Opiston muun toiminnan vuoksi jäädä Opistolle viikonlopuksi kuin poikkeustapauksissa. Viikonlopun majoittuminen on maksullinen.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 14.8.2023 – 25.5.2024

Pääsyvaatimukset

Elämänsä tekijä -linjalle voivat hakea oppivelvolliset (alle 18-vuotiaat) perusopetuksen päättäneet nuoret.

Hakemukset

Syksyllä 2023 alkavaan ryhmään voit hakea sähköisellä hakulomakkeella:

Linkki hakulomakkeeseen: https://link.webropol.com/s/elamansatekija22

Opintolinjan esite

Tulosta tästä Elämänsä tekijä -linjan esite

Lisätiedustelut

Anna Lahtinen
Kurssisuunnittelija
044 4639 208
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Jaana Siermala
Erityisopettaja
044 4639 227
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki