Loading...

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Omin vahvuuksin – opintolinja vaativan erityisen tuen oppivelvollisille

Yleistä

Opintolinja tarjoaa oppivelvollisuusikäiselle kehitysvammaiselle opiskelumahdollisuuden lähellä omaa asumisympäristöä. Linjalla voi opiskella enintään kolme vuotta opiskelijan yksilöllisten oppimis-tavoitteiden mukaisesti.
Opetus perustuu kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Opiskelua on maanantaista perjantaihin 5 tuntia päivässä, yhteensä 34 opiskelijaviikkoa vuodessa. Linja on opiskelijalle maksuton.
Opiskelija asuu opintojen aikana kotona.

Opintojen sisältö

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Persoonallisen kehityksen tukeminen
 • Taide- ja ympäristökasvatus
 • Itseluottamus
 • Yhteisöllisyys
 • Hyvinvointi
 • Opiskelijan yksilölliset tarpeet, toiveet, vahvuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat

Esittelyvideo

Katso Omin vahvuuksin – ja Omin siivin kohti aikuisuutta -opintolinjojen yhteinen esittelyvideo tästä:

Omin siivin – ja Omin vahvuuksin – linjojen esittelyvideo:

Tiedustelut ja hakemukset

Hakemukset

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella tästä

Haku vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Esite

Omin vahvuuksin -linjan esite

Lisätiedustelut

Anne Salmela
Erityislinjan opettaja
044 4639 230
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki