Loading...

Mitä

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus auttaa sinua kohti toisen asteen opintoja! Valintasi mukaan voit parantaa peruskoulun päättöarvosanoja, tutustua lukio-opintoihin tai ammatillisiin opintoihin, etsiä omaa alaasi tutustumalla työelämään, parantaa kielitaitoa tai saada tukea arjen taitoihin.

Kenelle

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu esimerkiksi

  • oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
  • opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja se kestää vuoden. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelijan omat tavoitteet, aiempi koulutus ja osaaminen, suoritettavat opinnot, tarvittava tuki ja suunnitelma jatkoon.

Opiskelija voi siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen myös kesken vuoden, jos siihen on valmiudet.

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot -opinnot ovat kaikille yhteiset. Sen lisäksi opiskelija suorittaa opintoja vähintään kahdesta muusta kokonaisuudesta:

  • Perustaitojen vahvistaminen
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
  • Valinnaiset opinnot

Kalajoen Kristillisessä Opistossa voit valita omasi seuraavista poluista:

LukioiTUVA

Tavoitteenasi on lukio. Korotat perusopetuksen päättöarvosanoja ja tutustut lukio-opintoihin.

AmisTUVA

Tavoitteenasi on ammatillinen koulutus. Saat ohjausta oman alasi löytämiseen. Polkuun sisältyy mm. työelämään ja ammatillisiin opintoihin tutustumista. Meillä voit suorittaa ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia sekä ammatillisia tutkinnon osia kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta.

KotouTUVA

Tavoitteenasi on parantaa suomen kielen taitoasi toisen asteen opintoja varten. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatulla polulla keskityt kielitaitosi vahvistamiseen ja saat tietoa yhteiskunnasta, opiskelusta ja työelämästä.

MuunTUVA

Tavoitteenasi on löytää oma polkusi. Saat tukea ja ohjausta arjen taitoihin ja hyvinvointisi ylläpitämiseen. Tutustut työelämään ja erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opiskelukustannukset

Opiskelu, ruokailu, majoitus (2 hh) ja opintomateriaali ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Maksuttomaan ruokailuun kuuluu Opistolla asuville koulupäivinä päivittäinen aamupala, lounas ja päivällinen, kotona tai muualla asuville lounas.

Opiskelijat voivat Opiston muun toiminnan vuoksi jäädä Opistolle viikonlopuksi vain poikkeustapauksissa. Viikonlopun majoitus on maksullinen.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Yhteishaku 2024 on päättynyt, mutta voit hakea lukuvuoden 2024 – 2025 opintoihin suoraan opistolle!

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistus tai todistus perusopetusta vastaavasta aiemmasta koulutuksesta. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole suorittaneet mitään tutkintoa perusopetuksen jälkeen. Perustellusta syystä näistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos opiskelija tarvitsee valmentavaa koulutusta ja hänellä on edellytykset suoriutua opinnoista.

Opiskelijan suomen kielen taidon tulisi olla sellainen, että hän hyötyy valmentavan koulutuksen opiskelusta ja hänellä on koulutuksen aikana mahdollisuus saavuttaa toisen asteen opintoihin riittävä kielitaito. Vieraskieliset opiskelijat osallistuvat Opiston omaan kielitestiin ennen opintojen aloitusta.

Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella suoraan Opistolta! Ota yhteyttä:

Seuraava lukuvuosi on 12.8.2024 – 24.5.2025

Lisätiedustelut opiskelusta:

Päivi Niemelä
opettaja, opinto-ohjaaja, kehittämisvastaava
050 417 6285 / 08 4639 212
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Jaana Siermala
Erityisopettaja
044 4639 227
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki