Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi kelpoistava koulutus perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneelle

Työ

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Koulutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työelämässä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta ja näytöstä. Tutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee sopia hyvissä ajoin työnantajan ja Opiston vastuuhenkilöiden kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Koulutuksessa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Opintojen sisältö

Tutkinnon osa on laajuudeltaan 30 osp ja sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Vasut varhaiskasvatuksen arkeen 4 osp
 • Lapsi varhaiskasvatuksessa 8 osp
 • Monipuolisesti kehittyvä lapsi 8 osp
 • Ohjauksen poluilla 10 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Lähiopetuspäivät keväällä 2024 Kalajoella

 • To-pe 25.-26.1.2024
 • Ke-pe 7.-9.2.2024
 • Ti-to 19.-21.3.2024
 • To-pe 18.-19.4.2024

Syksyllä 2024 lähiopetus järjestetään sekä Kalajoen että Oulun toimipisteissä.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon osan suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena on maksutonta. Oikeus maksuttomaan ateriaan lähiopetuspäivien aikana koskee kaikkia koulutussopimuksella opiskelevia opiskelijoita. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija maksaa ruokailunsa itse.

Opintotukea suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terveydentilavaatimus

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen

Opintoihin on jatkuva haku. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ennen opintojen alkamista.

Voit täyttää sähköisen hakulomakkeen tai hakea paperilomakkeella. Huomio! Valitse lomakkeelta hakukohteeksi “Yksittäinen tutkinnon osa” -> varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen.

Paperilomakkeen voit tarvittaessa pyytää Opistolta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään soveltuvuuskokeessa, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.​

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on soveltuva työpaikka (päiväkoti). Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja Kalajoen Kristillisen Opiston vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisätiedustelut Kalajoki

Elina Lindelä
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 216
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki

Lisätiedustelut Oulu

Sanna Hankala
Kasvatusaineiden opettaja, Oulun toimipiste
044 4639 207
Kalajoen Kristillinen Opisto / Oulun toimipiste
Linnankatu 33 LH 2, 90100 Oulu