Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

Työ

Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä hoitajana perhepäiväkodissa.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea täydennyskoulutukseen suorittamaan tutkinnon osa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta). Tämä tutkinnon osa yhdistettynä perhepäivähoitajan tutkintoon antaa kelpoisuuden päiväkotityöhön. Katso lisää täältä ja kysy tarkemmin Opistolta!

Koulutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja näytöistä. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai suoraan Opiston kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Kaikissa tutkinnon ja koulutuksen osissa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko opiskeluajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin).

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

  • Majoittuminen 20,00 euroa/yö (1 hh)
  • Lounas/päivällinen 5,50 euroa
  • Aamupala 3,50 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • elokuu 2024 – toukokuu 2025

Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin. Jatkuva haku!

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Hakemukset

Voit täyttää sähköisen hakulomakkeen tai hakea paperilomakkeella.

Paperilomakkeen voit tarvittaessa pyytää Opistolta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsy- ja soveltuvuuskokeessa, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.​

Ammattitutkinnon esite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, esite

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki