Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Lastenohjaajan työ

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan valinneet valmistuvat lastenohjaajiksi. Osaamisala antaa sinulle pätevyyden toimia mm. päiväkodin työntekijänä, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnan eri työmuodoissa. Kirkon varhaiskasvatuksen opinnot suoritettuasi saat pätevyyden toimia myös evankelisluterilaisen kirkon lastenohjaajana.

Opintojen sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp. Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Osaamisalan pakolliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä (25 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (5-15 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta (5-11 osp)
 • Korkeakouluopinnot (5-15 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1-25 osp)
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen (15 osp)
 • Huippuosaajana toimiminen (15 osp)
 • Yrityksessä toimiminen (15 osp)
 • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (toistaiseksi lähiopetus järjestetään vain Kalajoen toimipisteessä)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siitä käy ilmi opintojen sisältö ja laajuus sekä mitä osaamista opiskelijan tarvitsee opintojen aikana hankkia ja miten se hankitaan. Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan soveltuvin osin. Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työtehtävissä.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena on maksutonta. Oikeus maksuttomaan ateriaan opiskelupäivän aikana koskee kaikkia ammatillista perustutkintoa päätoimisesti koulutussopimuksella suorittavia opiskelijoita. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija maksaa ruokailunsa itse. Opiskelija maksaa vuosittain materiaalimaksun ja hankkii opintojensa aikana muutamia oppikirjoja.

Maksuttomaan ruokailuun kuuluu Opistolla asuville koulupäivinä päivittäinen aamupala, lounas ja päivällinen, kotona tai muualla asuville lounas.

Opiskelijat eivät voi Opiston muun toiminnan vuoksi jäädä Opistolle viikonlopuksi kuin poikkeustapauksissa. Viikonloppumaksu on tällöin 25 €.

Opintotukea suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terveydentilavaatimus

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja opintopolusta.

Hakeminen

Yhteishaku

Yhteishaku on tarkoitettu keväällä peruskoulunsa päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville. Lisätietoja tästä www.opintopolku.fi

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voivat hakea ne, joilla on suoritettuna lukion oppimäärä, toinen perustutkinto tai joilla on työkokemusta. Jatkuvan haun kautta valituille voidaan järjestää opetusta sekä Kalajoella että Oulussa.

Täytä alla oleva hakulomake ja palauta se liitteineen Kalajoen Kristilliseen Opistoon 31.5.2018 3.8.2018 mennessä. Samalla hakulomakkeella voit hakea sekä Oulun että Kalajoen toimipisteeseen.

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu järjestetään 5.6.2018 7.8.20108 Kalajoella. Haastattelun tuloksista ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Opinnot alkavat elokuussa 2018 sekä Kalajoen että Oulun toimipisteessä.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, hakemus jatkuva haku.pdf

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai Kalajoen Kristillisen Opiston vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisätiedustelut Kalajoki:

Katja Juola
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 217
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Elina Lindelä
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 216
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Marjukka Tuisku
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 229
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki

Lisätiedustelut Oulu:

Sanna Hankala
Kasvatusaineiden opettaja, Oulun toimipiste

Sannalle tiedustelut opiskelusta Oulun toimipisteessä

044 4639 207
Kalajoen Kristillinen Opisto / Oulun toimipiste
Hallituskatu 11 C 39, 90100 Oulu