Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Lastenohjaajan työ

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan valinneet valmistuvat lastenohjaajiksi. Osaamisala antaa sinulle kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 §28, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 §3-4). Tutkintoon voi sisällyttää opinnot, jotka antavat pätevyyden Suomen evankelisluterilaisen kirkon lastenohjaajan tehtäviin.

Opintojen sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp. Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Osaamisalan pakolliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä (25 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (5-15 osp)
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta (5-15 osp)
 • Korkeakouluopinnot (5-15 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1-25 osp)
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen (20 osp)
 • Yrityksessä toimiminen (15 osp)
 • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (toistaiseksi lähiopetus järjestetään vain Kalajoen toimipisteessä)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siitä käy ilmi opintojen sisältö ja laajuus sekä mitä osaamista opiskelijan tarvitsee opintojen aikana hankkia ja miten se hankitaan. Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan soveltuvin osin. Osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työtehtävissä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälisiin vaihtoihin Together-hankkeessa! Lue lisää tästä.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena on maksutonta. Oikeus maksuttomaan ateriaan opiskelupäivän aikana koskee kaikkia ammatillista perustutkintoa päätoimisesti koulutussopimuksella suorittavia opiskelijoita. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija maksaa ruokailunsa itse. Opiskelija maksaa vuosittain materiaalimaksun ja hankkii opintojensa aikana muutamia oppikirjoja.

Maksuttomaan ruokailuun kuuluu Opistolla asuville koulupäivinä päivittäinen aamupala, lounas ja päivällinen, kotona tai muualla asuville lounas.

Opiskelijat voivat jäädä Opistolle viikonlopuksi vain poikkeustapauksissa. Viikonlopun majoittuminen on maksullinen.

Opintotukea suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Terveydentilavaatimus

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen

Yhteishaku

Yhteishaku on tarkoitettu keväällä peruskoulunsa päättäneille ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville. Yhteishaku tehdään Opintopolun kautta 23.2.-23.3.2021. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestelyistä ilmoitetaan hakeneille.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa opiskelupaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Jatkuva haku on suunnattu ensisijaisesti heille, joilla on suoritettuna lukion oppimäärä, toinen perustutkinto tai joilla on työkokemusta, mutta myös ilman opiskelupaikkaa olevat peruskoulunsa päättäneet ovat oikeutettuja hakemaan jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun kautta valituille voidaan järjestää opetusta sekä Kalajoella että Oulussa. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Syksyllä 2021 alkaviin opintoihin voi vielä hakea 2.8.2021 mennessä, pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 5.8.2021. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös hakuajan jälkeen.

Voit täyttää sähköisen hakulomakkeen tai hakea paperilomakkeella.

Paperilomakkeen voit tarvittaessa pyytää Opistolta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsy- ja soveltuvuuskokeessa, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.​

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja Kalajoen Kristillisen Opiston vastuuhenkilöiden kanssa.

Perustutkinnon esite

Kasvatus- ja ohjausalan perutustutkinto, esite (pdf)

Lisätiedustelut opiskelusta Kalajoella:

Katja Juola
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 217
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Elina Lindelä
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 216
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki
Marjukka Tuisku
Kasvatusaineiden opettaja
044 4639 229
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki

Lisätiedustelut opiskelusta Oulussa:

Sanna Hankala
Kasvatusaineiden opettaja, Oulun toimipiste
044 4639 207
Kalajoen Kristillinen Opisto / Oulun toimipiste
Hallituskatu 11 C 39, 90100 Oulu