Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot ovat yhdistyneet tammikuussa 2011.

Työ

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työpaikoissa tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria tai aikuisia. Tavallisia työpaikkoja ovat päiväkodit, koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä työ- ja toimintakeskukset. Tutkinnon suorittaneen henkilön erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukeminen ja ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi.

Koulutus

Ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää yhden vuoden. Opiskelu toteutetaan monimuotona ja se koostuu teoriaopinnoista, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Opetuksen sisältö johdetaan tutkinnon perusteista.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Opisto järjestää koulutukseen kuuluvan teoriaopetuksen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta osasta. Jokaisesta tutkinnon osasta järjestetään erillinen tutkintotilaisuus. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset osat

  1. Ammatissa toimiminen
  2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa

  1. Yrittäjyys

Opintojen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavan monimuotokoulutuksen sisältö on seuraava:

1. Ammatissa toimiminen

Tutkinnon ensimmäinen osa sisältää koulunkäyntiavustajan työtä ohjaavat lait ja määräykset. Lisäksi tutustutaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteiskunnallisiin palvelujärjestelmiin. Tässä jaksossa opiskellaan myös ammattietiikkaa ja monikulttuurisuutta.

2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen

Tutkinnon toinen osa sisältää tietoja ihmisen kasvusta ja elämänkulusta. Lisäksi perehdytään terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Opintojen aikana suoritetaan EA1-kurssi.

3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen

Tutkinnon kolmannessa osassa tutustutaan kasvatuksen ja oppimisen teorioihin sekä suunnitellaan ja toteutetaan oppimista edistävää toimintaa sekä koulussa että aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Opiskelu sisältää taito- ja taideaineita.

4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinnon neljännessä osassa opiskelu painottuu erityistä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemiseen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia moniammatillisen työn tekemiseen.

Valinnainen tutkinnon osa:
5. Yrittäjyys

Näyttötutkinnon suorittajan opinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnonosista ja sisältävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähipäiviä ja työssäoppimista.

 

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko ajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

OPH:n Tutkintotoimikunnalle menevä tutkintomaksu 58 € peritään opiskelun alkuvaiheessa.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

  • Lounas/päivällinen 4,80 euroa
  • Aamupala 2,80 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

 

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 14.8.2017 – 26.5.2018

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus. Työ edellyttää soveltuvuutta alalle: hyviä vuorovaikutustaitoja, reipasta ja oma-aloitteista työotetta sekä aitoa kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Opiskelu ja työssäjaksaminen edellyttävät hyvää terveyttä ja oman arjen hallintaa.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Hakemukset

Hakuaika päättyy 31.5.2017. Vapaita paikkoja voi kuitenkin kysellä vielä kesälläkin. 

Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa tämän sivun lopusta. Hakemuksiin on liitettävä jäljennös koulutodistuksista.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka pidetään kesäkuussa viikolla 23. Pääsykokeeseen sisältyy haastattelu ja psykologinen testi.

Lisätiedustelut:
Jaana Siermala, 044 4639 227, etunimi.sukunimi@kkro.fi

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Hakemus

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Lisätiedustelut

Jaana Siermala
Erityisopettaja, opinto-ohjaaja
044 4639 227
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki