Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Työ

Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työpaikoissa tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria tai aikuisia. Tavallisia työpaikkoja ovat koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä henkilökohtaisen avustajan tehtävät. Koulunkäynninohjaajan erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukeminen ja ohjaus sekä moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi.

Koulutus

Ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää yhden vuoden. Opiskelu toteutetaan monimuotona ja se koostuu teoriaopinnoista, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Opetuksen sisältö johdetaan tutkinnon perusteista.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja Opiston kanssa.

Opintojen sisältö

Tutkinnon yhteinen pakollinen tutkinnon osa (20 osp)

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen 20 osp

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat (110 osp)

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) tai 20 osp toisesta perus- tai ammattitutkinnosta

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteissa.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko ajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

 • Majoittuminen 20,00 euroa /yö (1 hh)
 • Lounas/päivällinen 5,00 euroa
 • Aamupala 3,00 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

 • 17.8.2020 – toukokuu 2021 (Haku 31.7.2020 mennessä)

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus. Työ edellyttää soveltuvuutta alalle: hyviä vuorovaikutustaitoja, reipasta ja oma-aloitteista työotetta sekä aitoa kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Opiskelu ja työssäjaksaminen edellyttävät hyvää terveyttä ja oman arjen hallintaa.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakemukset

Hakuaika päättyy 31.7.2020. Vapaita paikkoja voi kysellä ympäri vuoden: Jaana Siermala 044 4639 227

Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa tämän sivun lopusta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsykokeessa.​

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joka pidetään 5.8.2020.

Lisätiedustelut:
Jaana Siermala, 044 4639 227, etunimi.sukunimi@kkro.fi

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Hakemus

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Ammattitutkinnon hakemus 2020

Ammattitutkinnon esite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, esite

Lisätiedustelut

Jaana Siermala
Erityisopettaja, opinto-ohjaaja
044 4639 227
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki