Ladataan Tapahtumat

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu voi olla uusi alku tai kaivattu virkistyksen hetki.

Kouluttajina
Anna ja Kari Ålander sekä Riitta ja Pekka Vaaramo

Kenelle?
Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on tarkoitettu Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneille aviopareille.

Onko omasta viikonlopustanne jo aikaa? Onko dialogi hiipunut? Tuntuuko, että arki on päässyt takaisin suhteeseenne? Tai että tunteet eivät selitäkään kaikkea? On aika lähteä Yhdessä Eteenpäin -viikonloppuun.

Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on olennainen osa Mennään Eteenpäin -toimintaa. Se on perusviikonlopun tapaan tarkkaan harkittu ja suunniteltu kokonaisuus, jossa jokaisella osalla on tarkoituksensa.

Seuraavassa lyhyt tietoisku siitä, mitä Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on ja miksi sinne kannattaa mennä.

Mikä se on?
• Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneille aviopareille tarkoitettu jatkoviikonloppu, joka auttaa ymmärtämään tunteiden taustalla olevia tekijöitä.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu keskittyy tunteiden taustalla olevien tarpeiden ja niistä nousevien käyttäytymismallien löytämiseen ja ymmärtämiseen.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä yhteiseen ehtoollisenviettoon.
• Viikonlopun kustannuksista kukin pari huolehtii itse.

Mitä siellä tapahtuu?
• Yhdessä Eteenpäin -viikonloppu on Mennään Eteenpäin -viikonlopun tapaan tarkoin suunniteltu ja koordinoitu kokonaisuus, joka kuitenkin poikkeaa monin tavoin kokemastanne ”ensimmäisestä viikonlopusta”.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun kulusta ja sisällöstä vastaa kaksi avioparia: pappispari ja maallikkopari. Viikonloppu koostuu alustuksista ja niitä seuraavista työskentelyjaksoista.
• Aikataulu on vapaampi kuin perusviikonlopussa, mutta myös Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun anti suhteellenne on suorassa suhteessa siihen, miten sitoudutte työntekoon ja kuinka paljon haluatte laittaa itseänne likoon.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonlopussa työskennellään neljällä tasolla: jokainen itse, kukin pari keskenään, pienryhminä ja kaikki osallistujat yhdessä. Oivallus ja oppiminen saavat näin lisäulottuvuuksia.

Milloin sinne kannattaa mennä?
• Koska Yhdessä Eteenpäin -viikonlopussa ikään kuin jatketaan matkaa tunteiden taakse, on hyvä ensin harjoitella dialogin avulla tunteiden tunnistamista ja niistä kertomista niin, että siitä tulee luonteva osa arkielämää.
• Jos dialogi on päässyt hiipumaan, se ei kuitenkaan ole este Yhdessä Eteenpäin -viikonloppuun tulolle. Viikonloppu saattaakin olla kaivattu piristysruiske dialogin uudelleen käyttöönottamiselle.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonloppuun kannattaa tulla heti, kun tunteiden tunnistaminen ja niistä keskustelu sujuvat luontevasti. Jos tunteet ovat vielä kovin vieraita tai vaikeita, voi niiden taustalla oleviin asioihin kiinni pääseminen olla työn takana.
• Yhdessä Eteenpäin -viikonlopun voi käydä useaan kertaan. Elämä menee eteenpäin, ja niin oma minä kuin puolisokin muuttuvat matkalla. Voi olla hyvä ottaa välillä rauhallista aikaa syvällisempään yhdessäoloon.

Lisätiedot
Lisätietoja kurssin sisällöstä: ak.alander@kolumbus.fi

Hinnat ja ilmoittautuminen
Viikonlopun täysihoitohinta on 250 €/aviopari, ja se maksetaan Kalajoen Kristilliselle Opistolle saavuttaessa.

Ilmoittautumiset Opistolle viimeistään 22.1.2021
• puh. 08 4639 200
• sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kkro.fi

Katso kurssi-ilmoittautumisen peruutusehdot tästä.

Liite

Yhdessä Eteenpäin -aviopariviikonlopun ESITE