Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoidon osaamisala2018-12-31T14:08:31+00:00
Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

**Tutkinnon sisältö on muuttunut 1.1.2019. Tämän sivun sisältö ammattitutkinnon osalta päivitetään lähiaikoina. Sivun lopussa on ajantasaista tietoa perhepäivähoitajien täydennyskoulutuksesta 2019. **

Työ

Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä hoitajana perhepäiväkodissa.

Koulutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja näytöistä. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai suoraan Opiston kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Kaikissa tutkinnon ja koulutuksen osissa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Opintojen sisältö

Pakolliset osat

1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa

2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen

4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi

5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen

6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

7. Yrittäjänä toimiminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Näytöt

Jokaisesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta suoritetaan näyttö aidoissa työympäristöissä valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suoritettu, kun opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hyväksytysti.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko opiskeluajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

  • Lounas/päivällinen 4,80 euroa
  • Aamupala 2,80 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 12.8.2019 – 23.5.2020 (hakemukset 29.5.2019 mennessä)
  • tammikuu 2020 –

Uusia opiskelijoita otetaan elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin. Jatkuva haku!

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Hakemukset

Hakulomakkeita saa Opistolta tilaamalla tai tulostamalla tämän sivun lopusta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsykokeessa.​

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Ammattitutkinnon hakemus 2018.pdf

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki

Täydennyskoulutusta perhepäivähoitajille 2019!

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneiden on mahdollisuus saada kelpoisuus päiväkotityöhön (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) suorittamalla yhden tutkinnonosan, joka järjestetään kevään 2019 aikana Kalajoen Kristillisellä Opistolla. Koulutus on maksuton.

Tutustu Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin e-perusteissa!

Hae koulutukseen viimeistään 7.1.2019. Voit pyytää hakulomakkeen Opistolta.

Koulutukseen valitaan enintään 20 kelpoista hakijaa hakujärjestyksessä.

Koulutuksen lähiopetuspäivät:

  • 31.1. – 1.2.2019
  • 18. – 20.2.2019
  • 20. – 21.3.2019
  • 6. – 8.5.2019

Lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisiä tehtäviä ja työelämässä oppimista sekä näyttö.

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.