Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

Työ

Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä hoitajana perhepäiväkodissa.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea täydennyskoulutukseen suorittamaan tutkinnon osa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta). Tämä tutkinnon osa yhdistettynä perhepäivähoitajan tutkintoon antaa kelpoisuuden päiväkotityöhön. Katso lisää täältä ja kysy tarkemmin Opistolta!

Koulutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja näytöistä. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai suoraan Opiston kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Kaikissa tutkinnon ja koulutuksen osissa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Opintojen sisältö

Tutkinnon yhteinen pakollinen tutkinnon osa (20 osp)

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen 20 osp

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat (110 osp)

 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp
 • Tutkinnon osa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta) 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp) tai 20 osp toisesta perus- tai ammattitutkinnosta

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteissa.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko opiskeluajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

 • Majoittuminen 20,00 euroa/yö (1 hh)
 • Lounas/päivällinen 5,00 euroa
 • Aamupala 3,00 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

 • 17.8.2020 – toukokuu 2021

Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin. Jatkuva haku!

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Terveydentilasi tai toimintakykysi ei tarvitse olla opiskelijavalinnan esteenä. Sinua ei kuitenkaan voida valita koulutukseen, jos et kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Oppilaitos arvioi mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Hakemukset

Hakuaika elokuussa 2020 alkaviin opintoihin päättyy 31.7.2020. Vapaita paikkoja voi kysellä ympäri vuoden.

Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa tämän sivun lopusta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsykokeessa.​

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka pidetään kesäkuun 2020 alussa. Pääsykokeeseen sisältyy haastattelu ja kirjallinen tehtävä.

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Ammattitutkinnon hakemus 2020

Ammattitutkinnon esite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, esite

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki