Loading...

Opintojen sisältö | Opiskelukustannukset | Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Työ

Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana sekä hoitajana perhepäiväkodissa.

Koulutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja näytöistä. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Sen edellytyksenä on tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimusta koskevat asiat tulee hoitaa työnantajan ja oppisopimustoimiston tai suoraan Opiston kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) heti opintojen alkaessa. Siinä selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Henkilökohtaistamisessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Kaikissa tutkinnon ja koulutuksen osissa tärkeitä asioita ovat yhteistyötaidot, hankittujen tietojen soveltaminen ja eettisten periaatteiden noudattaminen.

Opintojen sisältö

Pakolliset osat

1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa

2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen

4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi

5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen

6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

7. Yrittäjänä toimiminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Näytöt

Jokaisesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta suoritetaan näyttö aidoissa työympäristöissä valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suoritettu, kun opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hyväksytysti.

Opiskelukustannukset

Opintomaksu on 495 € koko opiskeluajalta (sisältää lähiopetuksen, työssäoppimisen ohjauksen ja näytöt sekä opetusmateriaalin). Opintomaksun 1. erä (50 €) peritään varmistusmaksuna koulutukseen valittaessa kesä-heinäkuun aikana. Maksua ei palauteta peruutuksen tapahduttua 5.8. jälkeen.

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus myös ruokailla ja majoittua Opistolla:

  • Lounas/päivällinen 4,80 euroa
  • Aamupala 2,80 euroa

Opintotukea Opistolla suoritettaviin opintoihin on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteistä ja Internet-sivuilta.

Pääsyvaatimukset ja hakuohjeet

Seuraavaksi alkavien opintojen ajankohdat:

  • 13.8.2018 – 14.12.2019 (haku 3.8.2018 mennessä, valintakoe 7.8.2018)
  • tammikuu 2019 –

Uusia opiskelijoita otetaan elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin. Jatkuva haku!

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus.

Koulutus kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Katso lisätietoja

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan kanssa tehty oppisopimus.

Hakemukset

Hakulomakkeita saa Opistolta tilaamalla tai tulostamalla tämän sivun lopusta. Hakemuksiin ei liitetä jäljennöksiä koulu- ja työtodistuksista. Alkuperäiset työ- ja koulutodistukset esitetään pääsykokeessa.​

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Kalajoen Kristillinen Opisto, PL 26, 85101 Kalajoki.

Hakulomakkeen saa lataamalla sen oheisen linkin kautta tai tilaamalla sen Opiston toimistosta:

Ammattitutkinnon hakemus 2018.pdf

Lisätiedustelut

Anne Wallin-Annala
Opettaja
044 4639 220
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki