Loading...

Kalajoen Kristillinen Opisto on vuonna 1942 perustettu oppilaitos ja kurssikeskus, jossa annetaan ammatillista ja yleissivistävää opetusta sekä järjestetään lyhytkursseja eri aloilta.

Opistossa yhdistyvät kehittyvän oppilaitoksen laadukas ja monipuolinen tarjonta sekä kauniin luonnon ja lähialueen palvelujen ja matkailukohteiden runsaat mahdollisuudet. Vuosittain eri opintolinjoilla ja lyhytkursseilla opiskelee satoja eri-ikäisiä ihmisiä ympäri Suomea. Lisäksi Opistolla järjestetään monia erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa ja esimerkiksi perhejuhlia.

Opistolla on pihapiirissään vuonna 2015 valmistunut oma päiväkoti, Päiväkoti Arkki.  Päiväkoti toimii itsenäisenä yksikkönä, jonka toimintaa Opiston opetus- ja kurssitoiminta tukevat. Päiväkoti Arkki tarjoaa lapsille varhaiskasvatusta, jossa on läsnä alan uusimmat menetelmät ja tiedot.

Opiston toimialueena on kesäkuusta 2016 alkaen ollut Kalajoen lisäksi myös Kangasala, jossa toimitaan Heinäkallion leirikodissa. Heinäkallion kurssit ja muu toiminta täydentävät Opiston kurssitarjontaa ja tarjoavat puitteet sellaiset toiminnalle, joita ei ole Kalajoen keskustassa mahdollista toteuttaa. Leirikoti sijaitsee rauhallisella paikalla järven rannalla vain 30 kilometrin päässä Tampereen keskustasta.

Opisto toimii evankelisluterilaisen kirkon piirissä vaikuttavan Uusheräyksen hengessä. Edustamme kristillisyyttä, jossa on tilaa myös avoimelle kyselylle. Kristillisyys on toiminnan perustana oleva arvopohja, jota yhteiset aamuhartaudet ja seurat lujittavat.

OKKA-säätiö on myöntänyt Opistolle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2018.

Yhteistyössä

 

Kannatusyhdistys

Opiston ylläpitäjänä ja omistajana toimii Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry. Yhdistykseen kuuluu noin 570 henkilöjäsentä ja 20 yhdistys-/yhteisöjäsentä.

Kannatusyhdistys kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa: syyskokoukseen ja vuosikokoukseen. Kokouksissa käsitellään muun muassa Opiston sääntömääräisiä asioita.

Syyskokouksen sääntömääräiset asiat
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 2. Vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio seuraavaa vuotta varten.
 3. Määrätään johtokunnan ja tilintarkastajien palkkiot.
 4. Määrätään jäsenmaksujen suuruus.
Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat
 1. Yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 2. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 3. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
 4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaksi vuodeksi.

Tule mukaan jäseneksi!

Opiston kannatusyhdistyksen jäsenyys ei velvoita eikä sido sinua mihinkään, mutta sen kautta voit olla tukemassa Opistoa ja siellä tehtävää työtä.

Toivomme myös tärkeän rukoustukesi jatkuvan.

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?
 • Jäsenenä voit osallistua kannatusyhdistyksen kokouksiin ja niiden kautta vaikuttaa Opiston toimintaan ja tulevaisuuden päätöksiin.
 • Jäsenenä saat alennuksia joidenkin kurssien osallistumismaksuihin.
 • Jäsenenä saat tietoa Opiston ajankohtaisista asioista ja kuulumisista kirjeitse muutaman kerran vuodessa.
Mitä jäsenyys maksaa?
 • Vuosijäsenmaksu vain 10 €
 • Ainaisjäsenmaksu 100 €

Jos kannatusyhdistyksen jäsenyys kiinnostaa, ota yhteyttä Opistolle ja saat tarvittavat lisäohjeet.

Opiston johtokunta hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan.


Kannatusyhdistyksen kunniajäsenet
:

Eino Viitala, agrologi
Kalevi Silvola, teologian tohtori

Johtokunta

Kannatusyhdistyksen vuosikokous asettaa Opiston johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän kannatusyhdistyksen valitsemaa jäsentä. Heidän lisäkseen johtokuntaan kuuluvat henkilökunnan edustaja, talouspäällikkö ja rehtori. Opiston johtokunta kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa.

Opiston johtokunta 2018
 • Hyytinen Johannes, puheenjohtaja
 • Helaakoski Erkki, jäsen
 • Ketonen Jarmo, jäsen
 • Latukka Juhani, jäsen
 • Louhimaa Tyyne, jäsen
 • Ruuska Antti, jäsen
 • Siljander Petri, jäsen
 • Silvola Heli, jäsen
 • Silvola Matti, jäsen
 • Halmetoja Arja, varajäsen
 • Halunen Veli-Matti, varajäsen
   

Muut jäsenet

 • Rantanen Niko, rehtori, esittelijä
 • Aarrevaara Johanna, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
 • Kauppinen Tiina, apulaisrehtori, henkilökunnan edustaja
Johtokunnan sääntömääräisinä tehtävinä on:
 1. Laatia syyskokoukselle ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 2. Laatia syyskokoukselle ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
 3. Laatia yhdistyksen toiminnasta kertomus vuosikokoukselle esitettäväksi
 4. Valmistaa yhdistyksen tilinpäätös
 5. Valmistaa yhdistyksen kokouksiin tulevat asiat
 6. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet
 7. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 8. Päättää lisäksi niistä juoksevista asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle (esim. opetussuunnitelman hyväksyminen)