Kesäkuussa 2020 Opistolla järjestetään Elämänpolku-kurssi. Se on elämänkaarellinen oman taustan ja elämän työstämisen malli kuvien ja kerronnan avulla. Kurssin ohjaajana toimii psykoterapeutti, kirjailija Pepi Reinikainen. 

Kurssin tavoitteena on miettiä symbolikuvien – ”maisemakuvien” – ja omien, taustaan ja ikäkausiin liittyvien kuvien avulla sekä nostaa esiin tärkeitä kokemuksia ja käännekohtia, valintoihin vaikuttaneita ihmisiä jne. ja katsoa, miten elämänpolku on kierrellyt läpi erilaisten maisemien, kokemusten ja kohtaloiden ja tehdä lyhyitä tarinoita, ”kuvatekstejä”, mieterunoja keskustellen ja jakaen kaikkea tätä ohjatusti ryhmässä, muiden kanssa.

Katso tarkemmat tiedot kurssikalenterista!