Osallistuimme kurssille: ”English for Educators: advance your career level II osana Erasmus+ hanketta Barcelonassa toukokuussa 2023. Barcelona ei ollut meille kolmelle kielikurssilaiselle entuudestaan tuttu kaupunki, mutta kieli, jota olimme menossa oppimaan, olisi pitänyt olla. Siitä huolimatta en jännittänyt uutta kaupunkia, vaan vieraan kielen puhumista vieraiden ihmisten keskellä. Me kolme olimme toisillemme tuttuja Kalajoen Kristillisen Opiston työkavereita jo pitkältä ajalta. Olemme ennenkin matkustaneet työn merkeissä yhdessä ja puhuneet englantia. Tiesimme, että kukaan meistä ei puhu täysin sujuvaa englantia; ajatus juoksee nopeammin kuin kykenemme vierasta kieltä puhumaan. Kurssi tulisi siis tarpeeseen. 

Kielikurssin aluksi huomasimme päässeemme englantia äidinkielenään puhuvan, taitavan opettajan opetettaviksi. Heti kurssin tavoitteet läpikäytyämme pääsimmekin jo tutustumaan kurssikavereihimme toiminnallisin tehtävin ja englantia puhuen. Meitä opiskelijoita oli yhdeksästä eri maasta. Kenenkään kurssilaisen oma äidinkieli ei ollut englanti, joten oli helppo suhtautua ymmärtäväisesti toiseen, kun oikeita englanninkielisiä ilmauksia tai sanoja ei aina tahtonut löytää.  

Viiden kurssipäivän aikana me pidimme pieniä puheita meille arpomalla valituista aiheista, ratkaisimme päättelyä ja luovuutta vaativia tehtäviä. Teimme ryhmissä projektin, joka esitettiin muille kurssin lopuksi, kirjoitimme opettajalle kirjeen ja saimme opetusta muodollisista ja epämuodollisista sanoista sekä puhetavasta ja paljon muuta. Taitavasti opettaja piti huolen siitä, että emme voineet ohittaa englannin puhumista käyttämällä omaa äidinkieltämme ryhmätehtävissä tai muussakaan kanssakäymisessä.  

Kurssipäivien kuluessa huomasimme pian, että meillä oli kuin olikin koko kurssilaisten kesken, opettaja mukaan luettuna, yhteinen kieli englannin lisäksi; huumori. Me puhuimme, elehdimme, piirsimme- ja nauroimme. Meitä yhdisti myös ammatti; kaikki olivat opettajia. Opetettavat aineet vaihtelivat laidasta laitaan kurssilaisesta toiseen, mutta uuden oppimista kaikki arvostivat ja se näkyi hyvänä yhteishenkenä ja toista kannustavana asenteena. 

Englanninkielisiä sanontoja tutkiessamme ja tulkitessamme huomasimme, miten paljon ajatukseltaan samoja ilmauksia löytyy kunkin omasta äidinkielestä. Tulimme myös oppineeksi missä kaikissa kielissä on tunnistettavasti samankaltaisia sanoja ja ymmärrys eri kielien sukulaisuudesta kasvoi sekin siinä englannin oppimisen sivussa. Saimme myös oppia toistemme kotimaiden koulutusjärjestelmästä, kun jokainen vuorollaan kertoi millä kouluasteella itse työskentelee.  

Kauniiseen Barcelonan kaupunkiin ehdimme toki myös tutustua päivittäin oppituntien loputtua. Jokainen tutustui Barcelonan nähtävyyksiin omaan tahtiinsa, mutta muutaman kerran viikon aikana kokoonnuimme kurssilaisten kesken päivälliselle. Hyvä ruuan ääressä viimeistään ujostelu vieraan kielen puhumisesta unohtui. 

Meistä tuli kurssin myötä rohkeampia englannin puhujia, saimme uutta itsevarmuutta sen suhteen, miten hyvin ymmärrämme englannin kielistä kirjoitettua ja puhuttua tekstiä. Erotamme muodollisen ja epämuodollisen puhetavan ja ilmaukset toisistaan. Meille jäi käyttöön kurssin aluksi perustettu WhatsApp-ryhmä, johon voimme halutessamme vieläkin laittaa viestejä toinen toisillemme. Meillä on siis aika suuri kansainvälinen, kielitaitoinen opettajaverkosto, josta voimme halutessamme hyödyntää. Missähän mahdetaan järjestää English for Educators: advance your career level III? 

Marjukka Tuisku, opettaja, Kalajoen Kristillinen Opisto