Kalajoen Kristillinen Opisto etsii osa-aikaista (60%) kurssisuunnittelijaa syyslukukaudesta 2019 eteenpäin. Valittavan henkilön kyvyistä ja osaamisesta riippuen myös kokoaikainen työaika voi tulla kyseeseen.

Kurssisuunnittelijana vastaat Opiston vapaan sivistystyön kurssitarjonnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden kurssisuunnittelua tekevien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kurssien ideointia ja sisällön suunnittelua, kouluttajien rekrytointia, markkinointia sekä kurssin toteutukseen liittyviä käytännön asioita. Työ tapahtuu suurelta osin virka-aikana, toisinaan myös viikonloppuisin ja iltaisin.

Hakijalta edellytetään
– tehtävään soveltuvaa koulutusta
– kykyä itsenäiseen työntekoon sekä tiimityöskentelyyn
– hyviä yhteistyötaitoja, sosiaalista luonnetta ja kykyä verkostoitua
– innostusta uusien asioiden edessä
– kykyä toimia useiden projektiluontoisten tehtävien kanssa samanaikaisesti

Arvostamme
– kokemusta tapahtumien järjestämisestä
– markkinointiosaamista
– aktiivisuutta eri verkostoissa
– positiivista asennetta sekä halua sitoutua opiston toimintaan ja arvopohjaan

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti vuoden 2019 syyslukukauden aikana. Palkkauksessa ja työehdoissa noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus on jätettävä Opistolle viimeistään 10.5.2019 osoitteeseen: Kalajoen Kristillinen Opisto / rehtori, PL 26, 85101 Kalajoki. Kuoreen merkintä “Kurssisuunnittelijan toimi”. Hakemuksia ei palauteta. Hakemuksen voi toimittaa myös rehtorin sähköpostiosoitteeseen.

Kalajoen Kristillinen Opisto / rehtori
PL 26
85101 Kalajoki

Lisätietoja:
Niko Rantanen, rehtori 044-4639211 / niko.rantanen@kkro.fi
Päivi Niemelä, kurssisuunnittelija 050-4176285 / paivi.niemela@kkro.fi
Sirpa Bergman, kurssisuunnittelija 044-4639226 / sirpa.bergman@kkro.fi