Ladataan Tapahtumat

The course is cancelled due to too few registrated students

Koulutus on peruttu liian pienen osallistujamäärän takia


Tietoa koulutuksesta / Information

Ensiapua suomen kieleen -koulutus on sivutoimista vapaan sivistystyön koulutusta Kalajoen Kristillisessä Opistossa. Koulutus kohdennetaan erityisesti niille Kalajoella tai lähialueella asuville aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät kuulu aikuisten perusopetuksen kohderyhmään, ja joilla ei perhe- tai muista syistä ole mahdollista osallistua päätoimiseen kotoutumiskoulutukseen.

Lähtötasovaatimuksena koulutukseen osallistumiselle on luku- ja kirjoitustaito latinalaisella kirjaimistolla. Opetussuunnitelma rakennetaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2017) sekä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012) pohjalta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään kehittyvän
alkeiskielitaidon (A1.2).

Koulutus koostuu 10 opintojaksosta, joista kukin sisältää 10 h lähiopetusta kotitehtävineen (n. 4–5 h). Koulutuksen laajuus on 4 ov.


First Aid to Finnish language -course is suitable for immigrants who live in Kalajoki area and are not able to participate full time studying. The students need reading and writing skills to attend classes. The purpose is that students achieve basic language skills in Finnish (A1.2), which means they can

  • understand familiar words, simple sentences and basic phrases
  • interact in a simple way with familiar topics
  • ask and answer simple questions
  • write short, simple notes and messages

The course consists of 10 periods, each of which include 10 contact classes and 4-5 hours homework.


Koulutuksen aikataulu / Schedule

7.–8.9.2018 Lähtökohtia suomen kielen opiskelulle I / Basis for learning Finnish I
14.–15.9.2018 Lähtökohtia suomen kielen opiskelulle II / Basis for learning Finnish II
28.–29.9.2018 Perusviestintää arkipäivän tilanteissa I / Basic communication in everyday situations I
5.–6.10.2018 Perusviestintää arkipäivän tilanteissa II / Basic communication in everyday situations II
19.–20.10.2018 Vuorovaikutusta asiointitilanteessa I / Interaction in running errands I
26.–27.10.2018 Vuorovaikutusta asiointitilanteessa II / Interaction in running errands II
9.–10.11.2018 Minä ja perheeni /Me and my family
16.–17.11.2018 Asumisen arkea / living in Finland
30.11.–1.12.2018 Terveys ja hyvinvointi / Health and well-being
14.–15.12.2018 Työelämässä toimiminen / working

Oppitunnit ovat Kalajoella perjantaisin klo 17–20 ja lauantaisin klo 9–15.30.

The classes are in Kalajoki Fridays at 17 – 20 and Saturdays at 9 – 15.30


Hinnat / Course fee

Kurssimaksu on 40 €/opintojakso, sis. lounaan ja päiväkahvin lauantaina. Koulutus on opiskelijalle maksuton silloin, kun se on hyväksytty hänen kotoutumissuunnitelmaansa.

Course fee is 40 € / period, including lunch and coffee on Saturday. Course is free for the student, if it is accepted to be part of his/her integration plan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedustelut / Registration and further information

Ilmoittautumiset Opiston toimistoon 31.8.2018 mennessä / Registration and further questions by 31.8.2018 to the school office:

– Sähköpostilla / by email toimisto@kkro.fi tai
– Puhelimitse / by telephone 08 4639 200

Koulutus käynnistyy, jos opiskelijoita on vähintään 10.

The courses start, if there are at least 10 students.

Lisätietoja / Further information
Päivi Niemelä
kurssisuunnittelija / course designer
Kalajoen Kristillinen Opisto, 050 4176 285, paivi.niemela[at]kkro.fi

 

Liitteet:

Ensiapua suomen kieleen, syksy 2018, esite.pdf

Jaa tämä sivu omissa some-kanavissasi: