Ladataan Tapahtumat

Yleistä:

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vammaisten henkilökohtaisena avustajana ja muissa hoito- ja hoiva-alan avustamistehtävissä, joissa ei edellytetä ammattitutkintoa. Koulutus sopii myös sosiaali- ja terveysalan opintoihin tähtäävälle.

Opinnot koostuvat 10 opintojaksosta, joista kukin sisältää 16 tuntia lähiopetusta (3 lähiopiskelupäivää) ja 15–20 tuntia etätehtäviä, työssäoppimista ja muuta omaehtoista opiskelua. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista.

Kenelle tarkoitettu:

  • henkilökohtaisena avustajana toimiville tai avustajan työstä kiinnostuneille
  • muissa avustamis- ja ohjaamistehtävissä, jotka eivät edellytä ammattitutkintoa, toimiville (esim. päivähoidossa, kouluissa, vapaa-ajan toiminnoissa)
  • sijaishoitajille (esim. omaishoitajaperheissä)
  • omaishoitajille ja perhehoitajille
  • lähihoitajan ammatista kiinnostuneille nuorille ja alan vaihtajille
  • kotityöpalvelujen ja laitoshuoltajien ammattitutkinnoista kiinnostuneille
  • yhdistysten ja järjestöjen vapaaehtoisille
  • kaikille, jotka avustavat toista ihmistä joko työkseen tai muista syistä.

Arviointi: hyväksytty opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja etätehtävien suorittamista. Kustakin hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan todistus.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat, kuntien viranhaltijat, kokemuskouluttajat ja järjestöjen toimijat.

Opintojen sisältö:

18.–20.9.2017 Kohti avustajaopintoja
– Tutustuminen ja ryhmäytyminen
– Tiedonhaku- ja oppimistaidot
– Henkilökohtaisen avustajan työnkuva
– Avustajan työssä jaksaminen ja oman työkyvyn ylläpitäminen

16.–18.10.2017 Avustajan ja avustettavan turvallisuus
– Turvallinen koti ja piha
– Ergonomia ja apuvälineet
– Johdatus lääkehoitoon

6.–8.11.2017 Avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella
– Asiointi kodin ulkopuolella
– Yhteiskunnallinen osallistuminen, ystävyys- ja sukulaisuussuhteet
– Henkilökohtaiset päivittäiset toimet

27.–29.11.2017 Erilaiset asiakasryhmät I
– Yleisimmät vammaisryhmät
– Pitkäaikaissairaudet
– Monikulttuurisuus

11.–13.12.2017 Erilaiset asiakasryhmät II
– Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (selkokieli, tukiviittomat, kuvakommunikointi ym.)
– Vammais- ja potilasjärjestöjen toiminta

8.–10.1.2018 Avustamistyön eettiset periaatteet sekä lainsäädäntö
– Vammaisten avustamisen yleiset eettiset periaatteet, salassapito ja yksityisyyden suoja, itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset ym.
– Kotona tehtävän työn erityispiirteet
– Työelämän pelisäännöt
– Avustajan työhön liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt

5.–7.2.2018 Kodinhoitotehtävät I
12.–14.3.2018 Kodinhoitotehtävät II
– Ravitsemussuositukset
– Ruoanlaitto
– Erityisruokavaliot
– Hygieniaosaaminen
– Kodin siivous
– Vaatehuolto

9.–11.4.2018 Hoiva-alan yritystoiminta
– Minustako yrittäjä?
– Yritysmuodot
– Yrityksen perustaminen
– Yritystalouden perusteet

7.–9.5.2018 Turvallisuusnäkökohdat sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä
– Tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteessa: alkusammutus, poistumisturvallisuus
– Hätäensiapu

Hinnat:

Kurssimaksut
– Kaikki jaksot yhteensä 550 €
– Yksittäiset jaksot 70 €

Kurssimaksu sisältää opetuksen, materiaalit, etätehtävien ohjauksen sekä lounaan ja päiväkahvin lähiopintopäivinä. Opistolla voi majoittua lisähintaan. Vähävaraisten on mahdollista hakea avustusta kurssimaksuun. Hakemus on tehtävä ennen opintojen alkua. Lomakkeen saa Opiston toimistosta tai näiltä verkkosivuilta.


Ilmoittautuminen ja lisätiedustelut:

Koulutus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 18.8.2017 mennessä Opiston toimistoon. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen viim. kolme viikkoa ennen jakson alkua.

– Sähköpostilla toimisto@kkro.fi tai
– Puhelimitse 08 4639 200

Katso kurssi-ilmoittautumisen peruutusehdot tästä.


Liitteet:

Jaa tämä sivu omissa some-kanavissasi: