Ladataan Tapahtumat

Yleistä:

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vammaisten henkilökohtaisena avustajana ja muissa hoito- ja hoiva-alan avustamistehtävissä, joissa ei edellytetä ammattitutkintoa. Koulutus sopii myös sosiaali- ja terveysalan opintoihin tähtäävälle.

Opinnot koostuvat 9 opintojaksosta, joista kukin sisältää 16 tuntia lähiopetusta (3 lähiopiskelupäivää) ja 15–20 tuntia etätehtäviä, työssäoppimista ja muuta omaehtoista opiskelua. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista.

Kenelle tarkoitettu:
– henkilökohtaisena avustajana toimiville tai avustajan työstä kiinnostuneille
– muissa avustamis- ja ohjaamistehtävissä, jotka eivät edellytä ammattitutkintoa, toimiville (esim. päivähoidossa, kouluissa, vapaa-ajan toiminnoissa)
– sijaishoitajille (esim. omaishoitajaperheissä)
– omaishoitajille ja perhehoitajille
– lähihoitajan ammatista kiinnostuneille nuorille ja alan vaihtajille
– kotityöpalvelujen ja laitoshuoltajien ammattitutkinnoista kiinnostuneille
– yhdistysten ja järjestöjen vapaaehtoisille
– kaikille, jotka avustavat toista ihmistä joko työkseen tai muista syistä.

Arviointi: hyväksytty opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja etätehtävien suorittamista. Kustakin hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan todistus.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat, kuntien viranhaltijat, kokemuskouluttajat ja järjestöjen toimijat

Suoritettuja opintoja voi esittää hyväksyttäväksi aikaisemmin suoritetuiksi opinnoiksi esim. lähihoitajan tutkinnossa, kotityöpalvelujen ja laitoshuoltajan ammattitutkinnoissa (näyttötutkinnot).


Opintojaksot ja niiden sisältö:

19.–21.9.2016 Kohti avustajaopintoja

– Tutustuminen ja ryhmäytyminen
– Tiedonhaku- ja oppimistaidot
– Henkilökohtaisen avustajan työnkuva
– Avustajan työssä jaksaminen ja oman työkyvyn ylläpitäminen

17.–19.10.2016 Avustajan ja avustettavan turvallisuus

– Turvallinen koti ja piha
– Ergonomia ja apuvälineet
– Johdatus lääkehoitoon

14.–16.11.2016 Avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella

– Asiointi kodin ulkopuolella
– Yhteiskunnallinen osallistuminen, ystävyys- ja sukulaisuussuhteet
– Henkilökohtaiset päivittäiset toimet

7.–9.12.2016 Erilaiset asiakasryhmät I

– Yleisimmät vammaisryhmät
– Pitkäaikaissairaudet
– Monikulttuurisuus

9.–11.1.2017 Erilaiset asiakasryhmät II

– Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (selkokieli, tukiviittomat, kuvakommunikointi ym.)
– Vammais- ja potilasjärjestöjen toiminta

6.–8.2.2017 Avustamistyön eettiset periaatteet sekä lainsäädäntö

– Vammaisten avustamisen yleiset eettiset periaatteet, salassapito ja yksityisyyden suoja, itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset
ym. kotona tehtävän työn erityispiirteet
– Työelämän pelisäännöt
– Avustajan työhön liittyvä lainsäädäntö ja käytännöt

20.–22.3.2017 Kodinhoitotehtävät I
18.–20.4.2017 Kodinhoitotehtävät II

– Ravitsemussuositukset
– Ruoanlaitto
– Erityisruokavaliot
– Hygieniaosaaminen
– Kodin siivous
– Vaatehuolto

22.–24.5.2017 Turvallisuusnäkökohdat sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä

– Tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteessa: alkusammutus, poistumisturvallisuus
– Hätäensiapu

 

Hinnat

Kurssimaksut
– Kaikki jaksot yhteensä 500 €
– Työttömät 400 € (OKM:n opintoseteliavustus)
– Yksittäiset jaksot 70 €

Kurssimaksu sisältää opetuksen, materiaalit, etätehtävät sekä lounaan ja päiväkahvin lähiopintopäivinä.

Lähiopintojen aikana majoittuminen, päivällinen ja aamupala lisähintaan.

Ilmoittautuminen ja lisätiedustelut:

Koulutus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 20.8.2016 mennessä Opiston toimistoon. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen viimeistään kolme viikkoa ennen jakson alkua. Vapaita paikkoja voi tiedustella em. aikoja myöhemminkin.

– Sähköpostilla toimisto@kkro.fi tai
– Puhelimitse 08 4639 200

Katso kurssi-ilmoittautumisen peruutusehdot tästä.

Esite:

Jaa tämä sivu omissa some-kanavissasi: