Ladataan Tapahtumat
Tapahtumasarja Tapahtuman sarja: Walk-in -Kertaterapia-koulutus

Walk-in -Kertaterapia-koulutus, 20 op

Kalajoen Kristillinen Opisto sekä Lyhytterapiainstituutti [lti]

Yleistä tietoa

Tämä 20 opintopisteen laajuinen kertaterapian menetelmällinen -koulutus noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia ensimmäisen tason (solution focused practitioner) vaatimuksia. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä kertaterapeuttisia menetelmiä. Työskentelyotetta käytetään Suomessa mm. osana kirkon palveluja. Siellä se kulkee nimellä ”Walk-in-terapia”. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä kertaterapeuttisia menetelmiä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä kertaterapeuttista menetelmäharjoittelua oman työn sisällä.

Koulutus on monimuotoista. Lähijaksot tapahtuvat syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana.

Koulutuksen toteutus

Koulutettavien valinta:
Koulutuksen suorittaminen edellyttää vähintään opistotason koulutusta ihmisten kanssa tehtävään tukevaan/ohjaavaan auttamistyöhön ja
mahdollisuutta suorittaa koulutukseen kuuluva harjoittelu osana omaa työtä.

Koulutusohjelma kestää 11 kuukautta ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä kertaterapeuttista menetelmäharjoittelua oman työn sisällä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

  • Ymmärtää kertaterapiatyöhön sopivan ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
  • Tuntee kertaterapeuttisen työskentelyn rakenteen ja osaa käyttää sitä asiakastyössä
  • Osaa soveltaa kertaterapeuttista työskentelyotetta erilaisten asiakkaiden ja heidän ongelmatilanteidensa kanssa
  • Tunnistaa kertaterapeuttiseen työskentelyyn liittyvät haasteet asiakastyön ja ammatillisen yhteystyön näkökulmasta ja vastata niihin

Koulutus on monimuotoista ja koostuu:

  • lähi- ja etäopetuksesta
  • työskentelystä oppimisalustalla verkossa (mm. kirjallisuuden kommentointi ja muut koulutusteemoihin liittyvät tehtävät)
  • vertaisryhmätapaamisista, 5 x 2 tuntia
  • ohjaustapaamisista ohjaajan kanssa, 3 X 2 kellotuntia n. 5 hlön ryhmissä
  • keskeiseen kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtymisestä
  • itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta kertaterapeuttisin menetelmin (150 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)

Koulutuksen aikataulu

Aloitus
Syyskuu: 26.-27.9.2024 klo 9.00-15.00
Kertaterapeuttisen työskentelyn perusteet,  läsnäopetuksena, Kalajoen Kristillinen Opisto (KKRO)

Lokakuu: 23.10.2024 klo 9.00-15.00
Kertaterapeuttisen työskentelyn tarkoituksellinen harjoittelu,  etäopetuksena

Marraskuu 2024: Itsenäistä opiskelua ja vertaisryhmätapaamisia

Joulukuu: 2.12.2024 klo 9.00-12.00
Toipumisorientaatio ahdistuksen ja masentuneisuuden kysymyksissä,  etäopetuksena

Tammikuu: 15.1.2025 klo 9.00-15.00
Asiakkaan kohtaaminen, kun taustalla vaikea elämänkokemus + asiakastyön konsultaatiot, läsnäopetuksena, KKRO

Helmikuu 2025: Itsenäistä opiskelua ja vertaisryhmätapaamisia

Maaliskuu: 4.3.2025 klo 9.00-12.00
Päihdeasiakkaat kertaterapeuttisessa työskentelyssä, etäopetuksena

Huhtikuu: 10.4.2025 klo 9.00-12.00
Kun asiat eivät etene toivottuun suuntaan, etäopetuksena + mahdollisten tehtävärästien viimeistely oppimisalustalla

Toukokuu 2025: 9.5.2025 klo 9.00-15.00
Tavoitteellisen yhteistyön rakentaminen, yhteenveto ja päätös,  läsnäopetuksena, KKRO

Kouluttajat

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus. Vastaavana kouluttajana ja yhteyshenkilönä toimii kouluttajapsykoterapeutti Maiju Ahola.

Hakuohjeet, hinta ja lisätiedot

Hakeminen: 17.5.2024 mennessä sähköisellä hakulomakkeella
https://link.webropol.com/ep/kertaterapiakoulutus24

Hakijoille ilmoitetaan valinnoista ennen juhannusta 2024

Hinta: Koulutusmaksu 1200 – 1500 €, riippuen ryhmän koosta

Ryhmän maksimikoko 20 henkilöä.

Lisätiedot:
Hanna Oja-Nisula
Kurssisuunnittelija
hanna.oja-nisula@kkro.fi / 044 4639 226

Jaa tämä sivu omissa some-kanavissasi: