Kalajoen Kristillinen Opisto ja Uusheräys etsivät yhteistä nuorisosihteeriä Opiston ja Uusheräyksen nuorisotyöhön ja kurssitoimintaan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Opistolla toimit osana Opiston vapaan sivistystyön kurssitiimiä, jossa vastaat lapsille- ja nuorille suunnatun kurssitarjonnan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä Opistolla että Heinäkallion leirikeskuksessa Kangasalla. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. kurssien/leirien ideointia ja sisällön suunnittelua, leirityötä, kouluttajien ja isosten rekrytointia sekä markkinointia. Opiston osuus kokonaistyöajasta on 55%.

Uusheräyksen puolella vastaat siitä Uusheräyksen lapsi- ja nuorisotyöstä, joka ei suoranaisesti kuulu Opiston kurssitarjontaan. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteydenpitoa, Uusheräyksen nuorten ja Opiston opiskelijoiden kohtaamista, tilaisuuksien järjestämistä, tiedottamista ja markkinointia. Näiden tehtävien lisäksi työhön kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä (mm. Uusheräyksen johtokunnan sihteerin tehtävät). Uusheräyksen työaika on 45% kokonaistyöajasta.

Työpisteenä on Kalajoen Kristillinen Opisto. Tehtävä vaatii mahdollisuutta oman auton käyttöön. Teologian maistereiden on mahdollista hakea pappisvihkimystä kyseiseen toimeen.

Hakijalta edellytetään

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. nuorisotyön tai teologin koulutus)
  • positiivista luonnetta ja asennetta
  • kykyä itsenäiseen työntekoon sekä tiimityöskentelyyn
  • hyviä yhteistyötaitoja, sosiaalista luonnetta ja kykyä verkostoitua
  • innostusta kehittää lapsi- ja nuorisotyötä
  • halua sitoutua Uusheräyksen ja Opiston toimintaan ja arvopohjaan

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti vuoden 2019 syksyn aikana. Palkkauksessa ja työehdoissa noudatetaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta. Palkka vastaa suurin piirtein samankaltaisen työn ja koulutustason palkkausta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus on jätettävä Opistolle viimeistään 30.8.2019 osoitteeseen: Kalajoen Kristillinen Opisto / rehtori, PL 26, 85101 Kalajoki. Kuoreen merkintä ”Nuorisosihteerin toimi”. Hakemuksia ei palauteta. Hakemuksen voi toimittaa myös rehtorin sähköpostiosoitteeseen.


Lisätietoja:

  • Kalajoen Kristillinen Opisto: Niko Rantanen, rehtori 044 4639 211 / etunimi.sukunimikkro.fi (lomalla 24.6.-4.8.)
  • Uusheräys: Eeva Pouke, toiminnanjohtaja 045 2722 412 / etunimi.sukunimi@uusherays.fi