Päiväkoti Arkki on Kalajoen Kristillisen Opiston omistama voittoa tavoittelematon kristillinen päiväkoti. Arkin toimintaa värittää avoin ja rohkaiseva kristillisyys sekä yhteys Kalajoen Kristilliseen Opistoon. Päiväkoti toimii Opiston pihapiirissä v. 2015 valmistuneissa tiloissa. Puhtaudesta ja ruokahuollosta vastaavat omat työntekijät.

Päiväkodin johtajana toimit henkilökunnan lähiesimiehenä sekä osana koko Opiston toimintaa kehittävää johtoryhmää. Työtehtäviin kuuluu myös yhteistyö sidosryhmien kanssa. Päiväkodin toimitusjohtajan tehtävät ovat tällä hetkellä Opiston rehtorin toimenkuvassa, joten osakeyhtiön hallintoon liittyvää osaamista ei edellytetä. Valittu henkilö voi myös vaikuttaa oman toimenkuvansa sisältöön ja käydä esimiestyöhön liittyvää koulutusta mahdollisuuksien mukaan.

Kalajoen Kristillinen Opisto on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (lastenohjaaja) kouluttaja. Edellä mainitun lisäksi Opiston ominaispiirteenä on laaja lapsille suunnattu kurssitarjonta. Sekä opetus että kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa ja tarjoavat lapsille päivähoitoa, jossa on läsnä alan uusimmat menetelmät ja tiedot.  Hyvien päiväkotitilojen lisäksi päiväkodin käytössä ovat Opiston taide-, kotitalous- ja liikuntatilat. Päiväkodin palveluksessa on tällä hetkellä johtaja ja 9 kasvatusalan ammattilaista sekä lisäksi muuta henkilökuntaa.

Päiväkodin johtajalta edellytämme varhaiskasvatuslain mukaista päiväkodin johtajan kelpoisuutta. Edellytämme lisäksi halua ja intoa sitoutua päiväkodin ja sitä kautta koko Opiston arvopohjaan ja toiminnan kehittämiseen. Edellytämme hyviä sosiaalisia taitoja, kehittävää pedagogista työotetta, ja yhteistyökykyä. Katsomme eduksi kokemuksen johtotehtävistä.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti syksyllä 2023. Valitun johtajan kanssa laaditaan erillinen johtajasopimus. Hakijaa pyydetään esittämään oma palkkatoivomus.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus ja cv on jätettävä viimeistään 23.6.2023 mennessä sähköpostilla Opiston rehtorille (niko.rantanen@kkro.fi). Haastattelut viikolla 26.

 

Lisätietoja:

Niko Rantanen, rehtori/päiväkodin toimitusjohtaja 044 4639 211 / niko.rantanen@kkro.fi

Katja Väre, vs. päiväkodinjohtaja 050 5911 933 / katja.vare@paivakotiarkki.fi