Päiväkoti Arkki on Kalajoen Kristillisen Opiston ylläpitämä päiväkoti, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Toimintamme pohjautuu avoimeen ja rohkaisevaan kristillisyyteen, jonka avulla tuemme lapsen persoonallista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Lapsille tarjotaan myös mahdollisuus syliin, leikkiin, osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen. Arkki tarjoaa lapsille varhaiskasvatusta, jota värittää alan uusimmat menetelmät ja tiedot.

Toiminnassamme painottuu yhteys Kalajoen Kristilliseen Opistoon. Opiston opetus- ja kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa. Käytössämme ovat vuonna 2015 valmistuneiden modernien päiväkotitilojen lisäksi Opiston liikunta-, kotitalous- ja taidetilat. Kolmeryhmäisestä päiväkodista löytyy paikka 60 lapselle. Päiväkoti työllistää päiväkodin johtajan lisäksi 2 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 6 lastenhoitajaa. Kasvatushenkilöstön lisäksi Arkilla on oma siivooja ja keittäjä.

Päiväkoti Arkki etsii varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voimme huomioida myös vailla kelpoisuutta olevat.

Vaadittava kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan työhön määräytyy varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan. Vaadittavan kelpoisuuden lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä idearikasta ja innostavaa työotetta. Arvostamme positiivista asennetta sekä halua sitoutua opiston toimintaan ja arvopohjaan. Tehtävä vaatii kykyä työskennellä erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkauksessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

 

Hakemus ja cv on jätettävä sähköpostitse Päiväkoti Arkin johtajalle viimeistään 28.5.2023 osoitteeseen: katja.vare@paivakotiarkki.fi.  Haastattelut kesäkuun alussa. Viestin aiheeksi ”Työhakemus Päiväkoti Arkki”.

 

Lisätietoja:

Katja Väre, vs. päiväkodinjohtaja: katja.vare@paivakotiarkki.fi / 050-5911933

Niko Rantanen, rehtori: niko.rantanen@kkro.fi / 044-4639211

www.paivakotiarkki.fi

www.kkro.fi