Päiväkoti Arkki on Kalajoen Kristillisen Opiston ylläpitämä päiväkoti, joka aloitti toimintansa syksyllä 2015. Kolmeryhmäisestä päiväkodista löytyy paikka 60 lapselle. Kaksi ryhmistä on yli kolmevuotiaille ja yksi alle kolmevuotiaille. Päiväkoti työllistää täydellä lapsimäärällä päiväkodin johtajan lisäksi 2 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 6 lastenhoitajaa. Päiväkoti Arkki tarjoaa lapsille varhaiskasvatusta, jossa on läsnä alan uusimmat menetelmät ja tiedot. Uusien päiväkotitilojen lisäksi päiväkodin käytössä ovat Opiston taide-, kotitalous- ja liikuntatilat. Opiston opetus ja kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa.

Arkki etsii varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Suunnitelman mukaan opettaja aloittaa 3-4v. pienryhmässä, samalla vastaten myös alle 3-vuotiaiden ryhmän toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Vaadittava kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan työhön määräytyy varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan. Vaadittavan kelpoisuuden lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä idearikasta ja innostavaa työotetta. Arvostamme positiivista asennetta sekä halua sitoutua opiston toimintaan ja arvopohjaan. Tehtävä vaatii kykyä työskennellä erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika. Palkkauksessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Hakemus ja cv on jätettävä sähköpostitse Päiväkoti Arkin johtajalle viimeistään 15.7.2021 osoitteeseen: katja.vare@paivakotiarkki.fi. Viestin aiheeksi ”Työhakemus Päiväkoti Arkki”.

Haastattelut erikseen kutsutuille pidetään 4.8.2021.

Lisätietoja: Katja Väre, vs. päiväkodinjohtaja: katja.vare@paivakotiarkki.fi / 050-5911933

www.paivakotiarkki.fi