Loading...

Tuuppari – Vahvuudet käyttöön

Hanke työllistymismahdollisuuksien parantamiseen

Tuuppari-hankkeessa SINÄ voit

  • löytää vahvuutesi työelämää varten
  • saada rohkeutta elämän eri tilanteisiin
  • saada työkokemusta
  • oppia paremmin suomea, ruotsia tai englantia
  • parantaa digitaitojasi
  • korottaa perusopetuksen arvosanojasi
  • saada juuri sellaista tukea, jota sinä tarvitset saadaksesi töitä

Mitä Tuuppari tarkoittaa?

  • Hanke järjestää opinnollista työpajatoimintaa niille, joilla on työllistymisen este
  • Kaikille osallistujille laaditaan henkilökohtainen työllistymispolku
  • Osallistuminen on maksutonta

Mitä Tuuppari on käytännössä?

• Hanke tarjoaa osallistujan tarpeiden mukaan elämänhallinnan, vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen koulutusta sekä työharjoittelua yrityksissä tai hankkeen työpajassa. Työpaja räätälöidään osallistujien vahvuuksien pohjalta.
• Koulutusta voidaan täydentää esimerkiksi suomen tai vieraiden kielten, matematiikan tai tieto- ja viestintätekniikan opinnoilla
• Lisäksi osallistujalla on mahdollisuus omassa kodissa tapahtuvaan ohjaukseen
• Hankkeessa on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
• Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kalajoen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa

Miten kauan Tuuppari kestää?

• Koulutus koostuu useista erillisistä 4–5 kuukauden jaksoista. Opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan jaksoon.
• Hankeaika: 1.8.2020–31.12.2022

Kenelle?

• Hanke on suunnattu henkilöille, jotka kaipaavat tukea työllistymiseensä
• Oikeus työttömyysetuuksiin varmistetaan jokaisen ohdalla erikseen

Hakeminen

Esite

Tulosta tästä Tuuppari-esite

Lisätiedustelut

Riikka Vedenoja
Hankekoordinaattori, Tuuppari-hanke
050 472 6318
Kalajoen Kristillinen Opisto
PL 26, 85101 Kalajoki