Opiston johtokunta ja Nyakaton hallitus ovat päättäneet aloittaa oppilaitosten välisen yhteistyön. Merkkinä tästä molempien oppilaitosten edustajat allekirjoittivat ystävyysoppilaitossopimuksen 9.10.2019.

Nyakaton Raamattukoulu sijaitsee Tansanian Mwanzassa, Viktoriajärven rannalla. Nyakaton Raamattukoululla koulutetaan mm. seurakuntatyön ammattilaisia (paikallisia evankelistoja) ja pappeja yhteistyössä Iringan yliopiston kanssa.

Opistolla on ollut pitkään hyvä yhteys Mwanzaan ja Raamattukouluun Opiston entisen työntekijän Hanna Oja-Nisulan työn tukemisen kautta. Paikallinen hiippakunta, East Lake Victoria, on myös Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta. Opiston yhteistyö on siis luonteva osa myös tätä yhteyttä.

Yhteistyön tarkoituksena on rikastuttaa ja vahvistaa molempien oppilaitosten elämää. Ensimmäisessä vaiheessa lujitetaan molempien oppilaitosten yhteenkuuluvuutta henkilökohtaisten siteiden avulla. Tähän liittyen Opiston ja Uusheräyksen delegaatio kävi tutustumassa Raamattukoulun arkeen lokakuun alussa. Keväällä 2020 saamme puolestamme vieraita Opistolle, kun Raamattukoulun rehtori Mimii Brown tulee Opiston vieraaksi heti alkuvuodesta. Toisessa vaiheessa etsimme vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia opiskelija- ja henkilöstövaihdolle sekä muulle mahdolliselle yhteistyölle.

Tavoitteena on rakentaa yhteistyö, josta molemmat oppilaitokset hyötyisivät ja voisivat oppisia toinen toisiltaan. Yhteistyö täydentää luontevasti jo nyt olevaa yhteistyötä Tansaniassa.