Päiväkoti Arkki on Kalajoen Kristillisen Opiston ylläpitämä päiväkoti, joka aloitti toimintansa syksyllä 2015. Nykyisen päiväkodinjohtajan vaihtaessa tehtävää etsimme Arkille uutta päiväkodinjohtajaa.

Kalajoen Kristillinen Opisto on Pohjois-Suomen suurin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon kouluttaja. Edellä mainitun lisäksi Opiston ominaispiirteenä on laaja lapsille suunnattu kurssitarjonta. Sekä opetus että kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa ja tarjoavat lapsille päivähoitoa, jossa on läsnä alan uusimmat menetelmät ja tiedot.  Uusien päiväkotitilojen lisäksi päiväkodin käytössä ovat Opiston taide-, kotitalous- ja liikuntatilat. Päiväkodin palveluksessa on johtajan lisäksi 8 lastenhoitoalan ammattilaista sekä muuta henkilökuntaa. Arkin toimintaa värittää avoin ja rohkaiseva kristillisyys.

Päiväkodinjohtaja toimii henkilökunnan lähiesimiehenä ja lastentarhanopettajana. Työtehtäviin kuuluu myös yhteistyö sidosryhmien kanssa. Aikaisempi esimieskokemus katsotaan eduksi.

Päiväkodin johtajalta edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaista lastentarhanopettajan kelpoisuuta. Ensisijaisesti etsimme lastentarhaopettajaa, jolla on kelpoisuus esiopetukseen. Edellytämme lisäksi halua ja intoa sitoutua päiväkodin ja sitä kautta koko Opiston toiminnan kehittämiseen, yhteistyökykyä sekä kykyä työskennellä esimiehenä tulosvastuullisessa asemassa. Katsomme eduksi kokemuksen johtotehtävistä sekä esiopetuskelpoisuuden.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti, viimeistään elokuussa 2018. Palkkauksessa noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta, täydennettynä johtajalisällä.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus on jätettävä Opistolle viimeistään 25.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kalajoen Kristillinen Opisto / rehtori, PL 26, 85101 Kalajoki. Kuoreen merkintä ”Päiväkodinjohtaja”. Hakemuksen voi toimittaa myös rehtorin/päiväkodin toimitusjohtajan sähköpostiin. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja:

  • Niko Rantanen, rehtori / päiväkodin toimitusjohtaja 044-4639211 / etunimi.sukunimi@kkro.fi
  • Sanna Niska-Rahkola, päiväkodinjohtaja 050-5911933 / etunimi.sukunimi@paivakotiarkki.fi